Mikal Engen
Tubaist


Mikal Engen er utdannet tubaist hos Eivind Erdal og Torbjörn Kvist og er ansatt i Luftorsvarets Musikkorps i Trondheim. Han var fra 2004 til 2010 ansatt i Kongelige Norske Marines Musikkorps.


Web: www.lfmk.no


Født: 26.06.1977 (Byneset, Trondheim)
Musikere\Tuba
Pedagoger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00