Katarina I. de Brisis
Sanger, Pedagog, Musikkviter


Katarina I. de Brisis (født Flodén) er en norsk sopran med studiebakgrunn fra Norges Musikkhøgskole, hvor hun studerte med Aase Nordmo-Løvberg. Deretter fortsatte studiene hos Susanna Eken, København, og hos professor Oren Brown, New York.

de Brisis har solid erfaring som utøvende musiker, produsent, pedagog og prosjektleder. Hun snakker fem språk, har diplomkompetanse i sang og en mastergrad i musikkvitenskap. På repertoaret står roller som Susanna (Figaros bryllup), Frasquita (Carmen) og Grete (Hans og Grete, Humperdinck), i tillegg til nyere verker som enkvinnesoperaen King Haralds' saga av Judith Weir. Mange av dagens unge norske skuespillere har fått sin sangundervisning hos de Brisis, og hun underviser også i fag som musikkteaterhistorie, produksjonsledelse og scenekommunikasjon.

Katarina de Brisis deltar i 2012 i ledelsesutviklingsprogrammet Kunstens Kvinner, initiert av Arbeidsforskningsinstituttet støtte fra Kulturdepartementet.


E-post: kdebrisis@gmail.com


Født: 18.01.1962 (Sverige)
Musikere\Sang
Pedagoger
Skribenter
Produsenter\Konsert & turné

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00