Gabriel Hetting Tischendorf
Komponist, OrganistWeb: no.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Tischendorf


Født: 1842 (Christiania)

Død: 24.09.1932
Komponister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00