Vidar Hansen
Kantor



E-post: v-han@online.no


Født: 17.07.1948 (Fredrikstad)




Musikere\Orgel
Komponister

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00