Dag Øverland
51 41 55 00E-post: studioline@c2i.net

Lydteknikere
Musikere\Keyboards
Produsenter\Musikk
Pedagoger

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00