Erling With Aasgård
organist


Erling With Aasgård (*1968) har sin musikalske utdannelse fra Musikkonservatoriet i Trondheim , hvor han avla Høyere kantor og organist eksamen i 1989.

Deretter fulgte studier hos Prof. Jon Laukvik ved Staaliche Hochschule für Musik i Stuttgart hvor han avla diplomeksamen i orgel i 1991 og diplomeksamen i cembalo i 1995.

Videre studier hos Jaques van Oortmerssen ved konservatoriet i Amsterdam, og private studier hos David Sanger og Nicolas Kynaston i England.

Domkantor i Molde fra 1997-2007.
Arbeidsstipend fra Statens Kunstnerstipend 2002-2005
Vikarerende.domkantor i Trondheim 2007-2008.
Arbeider nå som kantor i forskjellig kirker i Trondheim og underviser også som lærer ved Institutt for musikk (NTNU)i solistisk orgelspill.
Fast samarbeide med bl.a. Trondheim symfoniorkester, TrondheimSolistene, Arve Tellfsen og Nidarosdomens guttekor.
Stor internasjonal konsertvirksomhet som organist og cembalist fra 1992. Denne omfattet bl.a. 2008 en tre ukers turne gjennom hele Russland med konserter bl.a. i Moskvas katolske katedral og Filharmoniens store sal i St. Petersburg.
Meget omfattende repertoar med bl.a. Viernes 6 orgelsymfonier og alle Max Regers store verker , samt samtlige verker av Bach, Buxtehude,Bramhs, Schumann, Mendelssohn og C, Franck.
Konsertvirksomhet i alle skandinaviske land, Baltikum, England, Tyskland, Nederland, Sveits og USA.
Tallrike opptredener i Radio og Tv.
Flere Cd innspillinger.


E-post: dumorganist@gmail.com


Født: 31.02.1968 (Kristiansund)
Musikere\Orgel
Musikere\Piano
Musikere\Cembalo

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00