Martin Rane Bauck
Komponist


Martin Rane Bauck (f. 1988) har studert komposisjon med bl.a. Bjørn Kruse ved Norges musikkhøgskole (NMH), og med Gérard Pesson ved musikkonservatoriet i Paris (CNSMDP).

Bauck skriver hovedsaklig kammermusikk, hvor ulike legeringene av toner og støy er sentrale, men også orkesterverk og musikk for teater, dans o.l.

Hans musikk har blitt fremført i Norge, Danmark, Finland og Frankrike, bl.a. på Ultimafestivalen, Oslo Kammermusikkfestival og Ung Nordisk Musikk (UNM). Bauck er aktiv i det norske musikklivet, bl.a. gjennom organisasjons- og styreverv i UNM, Ny Musikks komponistgruppe og ved NMH, og i 2010 dannet han ensemblet Aksiom sammen med komponistene Martin Ødegaard og Kai Grinde Myrann og ni musikere.


Web: www.martinbauck.no

E-post: martinbauck@gmail.com


Født: 29.02.1988 (Oslo)
Komponister
Skribenter
Dirigenter

 

MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00