Registrering for firma og organisasjoner

Firma/org navn*:
Telefon (sentral):     Telefaks:
        
Engelsk navn (hvis forskjellig):
Etablert år (evt. dato):
Postadresse:

Besøksadresse:
Postnr:       Poststed*:
      
Land:

Web:
E-post (generell):
Bransje 1:
Bransje 2:
Bransje 3:
Bransje 4:
Kort informasjon om virksomheten:

Kort informasjon om virksomheten, på engelsk:
KONTAKTPERSONER:
Du må registrere bedriften før kontaktpersoner kan opprettes.
Evt. beskjed til MIC:
SKJEMA UTFYLT AV: 
 
NAVN*:
EPOST*:


MIC Norsk musikkinformasjon · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110 (Solli plass)
Tel: 2327 6300 · Fax: 2327 6301 · info@mic.no
Åpent hverdager 9:00 - 15:00