Kutter barnehagestunt

Etter sterk kritikk fra flere hold velger Tribe Records å trekke tilbake selskapets planlagte reklamekampanje for gruppa Splash. Planen var å kjøre en kampanje for jentegruppa rettet mot Norges største barnehager, men nå legger plateselskapet seg flat for kritikken.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Splash

Christopher Collings i Tribe Records, og manager for Splash, har forfattet følgende pressemelding om saken:

"Tribe Records er blitt kritisert for planlagte markedsaktiviteter mot utvalgte barnehager. Dette har skapt heftig debatt i media med hensyn til grensesetting av markedsføring mot barn.

Tribe Records' plan om aktiviteter mot barnehager kan sammenlignes med ulike andre plateselskapers aktiviteter, der de gratis formidler barnealbum i ulike sammenhenger. At vi i tillegg har vurdert ytterligere aktiviteter har vakt reaksjoner fra ulike hold.

Tribe Records har foretatt en grundig vurdering av alle forhold knyttet til markedsføring mot barn, og har konkludert med følgende:

Planlagte aktiviteter mot barnehager medvirker å flytte grenser i markedsføring mot barn. De reaksjoner som er kommet mot denne type aktiviteter synes vel begrunnede, og avdekker synspunkter som vi på grunn av manglende erfaring tidligere ikke innså rekkevidden av. Tribe Records har besluttet at denne type aktiviteter ikke vil bli gjennomført nå eller i fremtiden.

Tribe Records vil på egen hånd og i samarbeid med ressurspersoner på området, nøye vurdere fremtidige aktiviteter mot barn og ungdom i relasjon til de synspunkter som er fremkommet fra ulike fagmiljøer. Dette for å unngå å komme i tilsvarende situasjoner i følge med fremtidige markedsaktiviteter mot samme målgruppe."

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om bransjen

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten