Ønsker et mer attraktivt TONO

Ragnar Bjerkreim har tatt over vervet etter Håkon Berge som styreleder for TONO. Bjerkreim er nok særlig kjent som filmkomponist, men han har i flere år sittet i TONOs styre som NOPAs representant (Norsk forening for komponister og tekstforfattere). - De største utfordringene for TONO i fremtiden ligger nok i ytre faktorer som EU, spår den ferske styreleder.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

The Kon-Tiki Man (Ragnar Bjerkreim)

Av Bjørn Hammershaug

For utfordringer vil det nok bli - også i tiden som kommer. Den nytilsatte styreleder Ragnar Bjerkreim er først og fremst svært betenkt over planene om å slå sammen EU-landenes rettighetssystemer til én stor enhet. - Hvis det blir slik at de ulike TONO-selskapene skal konkurrere seg imellom kan nok det også bli dramatisk for norsk musikkliv og noe som norske opphavsmenn vil tape på. Det er en presisjon i dagens TONO-system som sørger for å holde låtskrivere og komponister i drift. Hvis kunstnerne forsvinner så er det jo heller ikke noe kulturliv tilbake.

- En annen viktig utfordring fremover blir å skape større aksept for å at folk skal betale for offentlige fremføringer, sier han.

Stor ståhei

Det har vært mye ståhei rundt TONO i det siste. Avtroppende styreleder Håkon Berge uttalte til Ballade tidligere i år: ”Det er avgjørende for TONO at både rettighetshaverne og brukerne har tillit til det arbeidet TONO er satt til å gjøre. Denne tilliten har vist seg ikke å være tilfredsstillende. Både styringsmodellen, avregningssystemet og bruken av nasjonale midler skal nå under lupen.”

Dette er problematikk som utgjør grunnstammen også i Bjerkreims prioriteringer i tiden fremover:

- Jeg tror nok vi skal bli enige internt. TONO er alfa & omega for rettighetshaverne, og vi skal ha en god dialog med alle grupperinger. Første prioritet blir å fortsette moderniseringen av TONO slik at flere rettighetshavere blir representert i våre styrende organer, det vi selv kaller "demokratiprosessen".

- Den andre store oppgaven gjelder omlegging av avregningssystemet vårt. Vi vil jobbe videre med fordelingsnøklene, ikke minst innen smalere genre som vise, jazz, samtidsmusikk og kor.

Bjerkreim hyller det han omtaler som den ”rike musikalske floraen som er i Norge i dag” – Det er en force med den forskjelligheten, og TONOs kvalitet er da også at vi skal representere alt mulig og sørge for at alle blir godt ivaretatt.

Respekt for jobben

Hvilken visjoner har du satt deg i ditt verv som ny styreleder?

- Det er jo et teamwork dette her, med en administrasjon som driver dette arbeidet daglig. Det er viktig å skape et mer attraktivt TONO, men det er ikke bare styrelederens oppgave, men hele organisasjonen. Vår visjon står fast, og det er å gjøre det lettere å skape musikk - og gjøre dette lettere å bruke musikk.

Bjerkreim understreker at han går til dette vervet med ydmykhet og at han med respekt ser frem til å starte. – Det er jo alltid litt usikkerhet i forbindelse med en ny jobb, og det er klart at det er stort ansvar forbundet med denne stillingen. Jeg har fått en tillit på vegne av svært mange medlemmer. Det er en stor oppgave, sier han.

Aktiv komponist

Det er nok som filmkomponist Ragnar Bjerkreim har gjort seg mest kjent, særlig kjent for musikken til ”The Kon-Tiki Man”, ”Kamilla og tyven” og ”Jakten på nyresteinen”. I år har han vært involvert i en rekke prosjekter. Han har laget melodiene til en plate med Svein Tang Wa (med tekster av Gunnar Roaldkvam), laget lydkulisser til fotoutstillingen Småstein på Hå gamle prestegård og laget musikk til Erling Borgens mye omtalte dokumentarfilm ”Et lite stykke Norge.

Ragnar Bjerkreim har også komponert for konsertsalen, for det meste vokalmusikk. Hans største verk i så måte er Missa Caritatis, en kirkemusikalsk reise inspirert av det kristne kjærlighetsbudskap. Komponistens samfunnsengasjement kom også til syne i hans verk til FNs 50-årsjubileum ”Musikk til en klode”, en TV-produksjon hvor Bjerkreims musikk for solister og symfoniorkester ble satt sammen med bilder fra verdensorganisasjonens historie.

I tillegg har Bjerkreim skrevet blant annet vignett for TV, teatermusikk og barnemusikaler og han har gitt ut nesten 20 plater. For tiden jobber han med musikk til kommende fjernsynsfilmer, blant Erling Borgens Udødelige Ibsen.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om bransjen

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten