UDs reisestøtte og prosjektmidler til musikk

Sommerens tildelinger fra Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norske profesjonelle musikere er klare. Musikkinformasjonssenteret MICs fagutvalg fordelte til sammen 509 000 kroner.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Marit Larsen 2006 II (Photo: Stian Andersen)

Blant mottakerne er Marit Larsen, Kaizers Orchestra, The Thing, Asimisimasa, Natalia Strelchenko og Sinikka Langeland. Også 200 000 kroner i prosjektstøtte til musikkfeltets samarbeid med land i sør ble fordelt. Her var Bonk, One People, Womens Voice, og Norges Korforbund blant mottakerne.

UDs tilskuddsordninger til reiser/turneer og til prosjekter i utviklingsland forvaltes av MIC og fordeles tre ganger pr. år.

Reisestøtteordningen

Ved fristens utløp 15. mai og var det kommet inn 113 søknader om støtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. 45 søkere fikk innvilget sine søknader. Av de prosjektene som er tildelt midler, gjelder 14 søknader populærmusikk, 13 kunstmusikk, 9 jazz, 5 tradisjonsmusikk og 4 andre genre.

Den totale søknadssummen var på kr. 3 315 390.

Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør

Utvalget hadde også kr. 235.000 til fordeling til prosjektstøtte til kulturutviklingsprosjekter med land i sør. Ved fristens utløp 15. mai var den totale søknadssummen på 1 587 551. Det kom inn 19 søknader, hvorav 6 ble innvilget. Også her er flere sjangere representert.

MICs fagutvalg som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Nils Bjerkestrand og Svein Bjørkås (leder). UD har to observatører i utvalget Sverre Lunde og Eva Lous.

For ytterligere opplysninger, se stikk.no.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!

Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Siste fra forsiden

Hva skjer i dag:Siste om bransjen

Ballade · Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo · Besøksadr: Henrik Ibsensgt. 110
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten