Søknadsfrist Fond for utøvende kunstnere

Søknadsfrister for prosjekter, innspillinger og kortvarige reiser med kunstfaglig innhold vårhalvåret 2007

Søknadene blir styrebehandlet ca fire uker etter fristen. Fondet skal ha søknadene i hende innen fristen, og før prosjektet startes eller gjennomføres. Søknader sendes inn i 7 eks. til Fond for utøvende kunstnere. Tidspunkt:
14.05.2007

Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no