Foto: Jøran Rudis hjemmeside

Rudi, Jøran

Jøran Rudi (1954) ble født i Oslo og begynte sin musikkarriære i Kjøtt, et av de mest populære punk/rock-bandene sent på 70-tallet. Etter flere års konsertvirksomhet peilet interessen seg inn mot elektronisk lyd og synthesizere. Hans første elektroniske verk, i samarbeid med John Persen, ble utgitt på LP i 1986. Plateproduksjonen var pre-digital og brukte tradisjonell opptaksteknikk.

Rudi bestemte seg for å konsentrere sin musikalske virksomhet innen elektronisk musikk. I 1985 flyttet han til New York og tok en Masters Degree i komposisjon ved New York University, etter studier med Judy Klein. Undervisningen ble ledet av Dinu Ghezzo, leder for komposisjonsstudiet ved NYU.

Etter å ha fullført sine studier har Rudi arbeidet innen genren computermusikk. Hans verkliste omfatter for det meste komposisjoner for elektroakustiske instrumenter eller tape og han har skrevet for dans, film, performance og multimedia. Hans musikk spilles verden over.

Rudis første akademiske utdannelse var innen samfunnsvitenskap, og kompleksitet, samvirke, enkeltelement og kollektiv gjensidighet har vært hyppige bakgrunnstemaer i hans komposisjoner. Prinsipper fra naturvitenskap har også medvirket som organiserende materiale, noe Rudi bl.a. har beskrevet i essays på sin hjemmeside.

Rudis fokus på slektskapet mellom lyd og bilde er også viktig i hans arbeid; å skape ulike typer tverrfaglig overlapping, der musikalske aspekter omdannes til synlige former. Han ønsker å utvikle verker som beveger seg ut over den tradisjonelle musikalske kontekst, og hans mål er å komponere musikk som tåler å stå i et dynamisk forhold til nye medier. For tiden arbeider han med å utvikle et slags musikalsk dataspill.

I tillegg til sin komposisjonsvirksomhet underviser Rudi i elektronisk musikk, og utgir artikler og undervisningsmateriale om computerkomposisjon. Rudi har hatt tallrike tillitsverv i norsk musikkliv og internasjonalt, og var leder for NOTAM - Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk fra starten og frem til 2009. Han er nå ansatt som forsker samme sted.MIC 2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no