MIC er nå slått sammen med Music Export Norway og har blitt til Music Norway

MIC øker bruken av norsk musikk

MIC fusjonerte med Music Export Norway til Music Norway fra 1. januar 2013. Samtidig gikk MICs noteavdeling til Nasjonalbiblioteket og Ballade flyttet ut og er i dag en uavhengig nettavis. Her er en kort oversikt over hva organisasjonens ansatte jobbet med fra starten i 1979 helt fram til desember 2012.

I over tretti år var MIC en støttespiller for norsk musikkliv. Stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon støttet band og utøvere med turnestøtte, distribuerte noter til orkesterinstitusjoner ute og hjemme, utviklet og driftet brukerfokuserte nettsider, promoterte norske komponisters verk, bidro med musikkfaglig støtte for Utenriksdepartementet, norske og utenlandske festivaler og ikke minst bisto utenlandske journalister på jakt etter den norske musikken. MIC hadde altså en bred portefølje av aktiviteter rettet mot målet om å øke bruken av norsk musikk i inn- og utland.

Siden starten i 1979 rettet MIC økelyset mot norsk musikk, uavhengig av sjangertilhørighet. Parallelt med at MIC jobbet aktivt på den internasjonale musikkscenen var det alltid viktig med et like sterkt nasjonalt fokus; det hjemlige publikummet var like viktig som internasjonal bransje når man jobbet for å sette fokus på utøvere, band, ensembler og komponister.

MIC tilpasset arbeidsform og metoder etter hvem vi jobbet med og for. MICs 12 heltidsansatte og frilansere jobbet bredt og tett på; vi sendte ut partiturer, laget besøksprogrammer for internasjonale journalister og agenter, produserte magasiner og radioprogram, oppdaterte bransjeregistre og biografier, samtaler på sosiale medier og vi hjalp med programkompetanse når utenlandske promotører trengte råd. I dette spennet demonstrerte MIC en vesentlig egenskap: evnen til å kunne omstille seg i et felt i konstant endring og kapasitet til å dekke et komplekst virkeområde som spant fra notert kunstmusikk og folkemusikk til ekstremmetall.

I løpet av det siste tiåret var MIC naturlig nok blitt mer nettbasert. Nettavisen Ballade.no var en tydelig avsender med over en million besøkende i året. Ballade hadde et vitalt debattmiljø og evne til å sette dagsorden. Listento.no var MICs nettbaserte vindu mot verden med nyhetsoppdateringer, bakgrunnsartikler og portrettintervjuer på engelsk. For en kommuniserende virksomhet var det viktig å ta i bruk nye og effektive plattformer for å nå ut. Nye medier er i endring, nå er det plattformer som Facebook og Twitter som når flest. MIC tok derfor aktiv bruk av disse og gikk i direkte samtale med brukerne, supplert med informasjon om aktiviteter, promotering av arrangementer og utgivelser eller søkte å åpne opp i kommunikasjonen om vår egen organisasjon.

For orkesterinstitusjoner og ensembler i inn- og utland, formidlet MIC norsk komponert musikk. I tillegg til å produsere og distribuere selve notematerialet, la også MICs informasjonsmedarbeidere ned en betydelig arbeidsinnsats for å promotere komponistene og deres verker.

Ingen annen organisasjon innehadde denne spesifikke kompetansen, en kompetanse som ble brukt til å jobbe langsiktig i et krevende felt.

Utenriksdepartementet valgte å legge administrasjonen av sin reisestøtteordning for profesjonelle musikere til MIC. For å skape en brukervennlig og kostnadseffektiv søknadsprosess utviklet MIC en nettbasert elektronisk søknadsportal: www.stikk.no. Med fire tildelingsrunder i året og rask, brukerorientert saksbehandling skapte MIC en viktig støttefunksjon for en stadig mer internasjonalisert musikkscene.

Skreddersydde infopakker til internasjonale bransjeaktører, tilrettelegging av norgesbesøk for journalister og bransjeaktører, deltagelse på messer og festivaler ute og hjemme, publikasjoner, nettradio og seminarer er bare noen eksempler på tiltak som MIC iverksatte for å ivareta interessene til norske opphavere og utøvere.

MICs aktivitetsregister var vidstrakt, og bred musikkfaglig kompetanse i alle sjangre lå i bunn. Kunnskap om musikk og musikkfeltets sammensetning var MICs styrke når de rettet søkelyset mot norsk musikk - for å få den spilt, hørt og kjøpt.


- Formål, oppgaver og årsmeldinger.

- Fra kulehodemaskin til Twitter - MICs historie.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
MIC er nå slått sammen med Music Export Norway og har blitt til Music Norway

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no