Støtteordninger

Norsk Komponistforening
Har en fin søknadskalender som oppdateres jevnlig.
> gå dit


Generelle støtteordninger
På legatsiden.no vil du finne den største oversikten over støtteordninger i Norge.
> her er lenke til musikkategorien


Fond for utøvende kunstnere
Gir støtte til prosjekter der det deltar profesjonelle, utøvende kunstnere, og til innspillinger som foretas i Norge. Finansieres av avgift for bruk av ikke-vernede opptak.
> gå dit


Fond for lyd og bilde
Skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. Finansieres av staten.
> gå dit


MICs bransjeregister
Sjekk ut MICs oversikt over støtteordninger for musikk
> vis oversikt


UD reisestøtte - MUSIKK
Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og har en ramme på NOK 2.400.000 (2009). Ordningen administreres av MIC.
> les mer


UD støtte til kulturutveksling med land i sør - MUSIKK
Utenriksdepartementet har opprettet en støtteordning for å utvikle musikk-prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i land i sør - de såkalte 03-midlene. Prosjektene vurderes av samme utvalg som tar stilling til UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og har en ramme på NOK 700.000 (2009). Ordningen administreres av MIC.
> les mer


Kulturrådets støtteordninger
Tilskuddsordninger for det prosjektbaserte musikklivet er Kulturrådets viktigste oppgave på musikkområdet.
> info hos norsk kulturråd


Musikkfondene
Musikkfondene er felles administrasjon for Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og tekstforfattere.
> se egen felles nettside


Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no