Slettholm, Yngve

Yngve Slettholm, 2005

Yngve Slettholm (f. 1955) tok i 1977 faglærereksamen ved Norges musikkhøgskole og i 1980 diplomeksamen i komposisjon samme sted med Finn Mortensen som lærer. Som Fulbright-stipendiat 1986-88 studerte han teori, musikkhistorie og komposisjon ved State University of New York at Buffalo med Morton Feldman som komposisjonslærer. Han tok sin PhD (Doctor of Philosophy) i komposisjon i 1989. Han har mottatt flere priser for sine verk, foruten en rekke studie- og arbeidsstipendier.

Slettholm kan vise til en allsidig undervisningspraksis, som strekker seg fra instruktør- og dirigentvirksomhet i korpsbevegelsen via skoleverket til en mangårig stilling som førsteamanuensis i komposisjon og satslære ved Norges musikkhøgskole. 2001-2005 var han statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet (Bondevik II-regjeringen). Siden 2006 har han vært administrerende direktør i rettighetsorganisasjonen Kopinor.

Yngve Slettholm har vært kontinuerlig aktiv som komponist siden 1980. Han har skrevet musikk for de fleste typer besetninger: orkester-, korps- og kammermusikk, solo- og korverk. I de senere år har Slettholm vært meget opptatt av forholdet mellom musikk og tid. Han mener at en viktig erkjennelse i nyere tid er at den lineære, målrettede tidsoppfatning ikke er den eneste mulige. Dette avspeiles i det 20. århundres musikk, som ikke bare har søkt løsrivelse fra målrettet tonalitet og periodisitet, men også fra målrettet form. I hans egen musikk har dette bl.a. ført til en konsentrasjon om klanglige nyanser og et mer innadvendt uttrykk.


Slettholm har innehatt flere tillitsverv i musikklivet, bl.a. som president i Ny Musikk, styremedlem og viseformann i Norsk Komponistforening, prorektor ved Norges musikkhøgskole, styremedlem i Norsk Musikkfond, og styremedlem / nestformann i Ultima-festivalen, styreformann i Komponistenes Vederlagsfond og styremedlem i TONO. Han er for tiden styreleder i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse og styremedlem i Cikada / Oslo Sinfonietta.

2008
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no