Kruse, Bjørn

Bjørn Kruse er født i 1946 i London, England, og oppvokst i England, USA og Norge, med studier ved UCLA, California, og Norges musikkhøgskole, hvor han tok sin kandidateksamen på klarinett i 1975 og diplomeksamen i komposisjon to år senere. For tiden er han professor i komposisjon ved Norges musikkhøgskole og har skrevet tre bøker i musikkteoretiske emner: "Bruksmusikkarrangering" (Norsk Musikforlag, 1978), "Jazzteori" (Frost Music 1980) og "Den Tenkende Kunstner - komposisjon og dramaturgi som prosess og metode" (Universitetsforlaget 1995, ISBN 82-00-22405-8), i tillegg til utallige artikler om emner innen estetikk, komposisjon og dramaturgi. Bjørn Kruse er meget aktiv som foredragsholder og gjesteforeleser innen samme fagområde, da særlig med utgangspunkt i "Den Tenkende Kunstner ....", hvor han henvender seg både til kunstfagmiljøer og det kulturinteresserte publikum. Det sentrale tema som boken tar opp og illustrerer dreier seg om de felles begreper, tenkemåter og forestillingsmodeller som finns innen alle kunstfag, enten det er musikk, billedkunst, scenekunst eller annet, og som kan gi økt innsikt ikke bare hos den enkelte kunstneren, men også styrke den ”estetiske kompetansen” hos mottageren.

Fra 1972 var Bjørn Kruse aktiv i rundt 20 år som jazzmusiker (saxofon), arrangør, produsent og studiomusiker innen de fleste områder av musikk, mens komponering og undervisning har tatt stadig større del av tiden. Hans verkliste omfatter nå over 120 opus, og flere er stadig fremført i Norge og utlandet. Den omfatter kor- og kammermusikk, flere solokonserter og orkesterverk og fire operaer. Den siste operaen var ”Den Grøne Riddaren” (Paal-Helge Haugen, lib), som hadde premiere på Agder Teater 10. mars 2004. Blant priser kan nevnes TV-operaen «Et Sjakkspill», som vant Fernseh-opern Preis der Stadt Salzburg i 1983, og flere andre verk som har vunnet ”Årets verk” pris i Norge. Han har vært festspillkomponist ved bl.a. Festspillene i Nord-Norge 1994, Vinterfestspill i Bergstaden 2003, Risør Kammermusikkfest 2005 og MusikAToulouse, Frankrike, 2010. Hans siste utstillinger var begge på Galleri Albin Upp, "Kaos og Orden" (2009) og "Rommet og Tiden" (2010).

Bjørn Kruses uttaler om sin musikk: ”Når jeg hører min musikk i ettertid, hører jeg at den reflekterer impulser fra jazz, moderne klassisk og samtidsmusikk, uten at jeg er bevisst dette i prosessen med å komponerer den. Jeg prøver hele tiden å lytte til min innerste stemme og lar uttrykket styres av en blanding av dramaturgisk intuisjon og strukturell kontroll, i et vekselspill mellom livlig gestikk og rolige stemninger. Det er viktig for meg at musikken er på lag med tiden – i et organisk, dynamisk samspill mellom hendelser som vokser ut av, og smelter inn i hverandre, for i neste øyeblikk å slå seg til ro i klanglige tilstander.

MIC 2011
-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no