Mellom berømmelse og fordømmelse

ANMELDELSE: Mytene består, men andre fasetter av kunstneren og mennesket Ole Bull gir oss en helt annen innsikt i hans geni, betydning og begrensninger. I tillegg til å vise at Ole Bull var en betydelig og sagnomsust figur i europeisk sammenheng, gir Herresthal også et livlig og interessant tidsbilde av den gryende kulturinteresse i Norge – særlig i Kristiania. Erling Dahl jr. har anmeldt 2. bind av Harald Herresthals Ole Bull biografi - Ole Bull. Republikaner blant konger og keisere 1837 - 1848.

Ole Bull_Herresthal_bind 2_omslag

Av Erling Dahl jr.

Harald Herresthal tar oss med videre i det fantastiske livet til Ole Bull og hans forsøk på å erobre hele Europa og Amerika med sitt spill.

Og når jeg sier ”tar med”, så er det den beste betegnelsen jeg kan gi av Harald Herresthals grep på dette store - og til nå fragmenterte stoffet. Han har en entusiasme og fortellerevne som får en til sette pris på alle de ulike sider ved framstillingen.

Og den har mange sider.

Starter man helt bakerst finner man registre og et noteapparat (1000 noter) som er imponerende. Man forstår at her ligger det et stort forskningsarbeid bak oppbygning og framstilling.

Går man enda lenger fram, finner vi brevvekslingen mellom Ole Bull og hans kone Félicie i denne perioden. Dette er en biografi i biografien. Brevene forteller om en Ole Bull som blottstiller sin mangslungne natur mer usminket og direkte enn man kan få på noen annen måte. Likeså forstår vi hvilket liv Félicie levde som kone til en ekstremt farende og labil kunstner.

Herresthal gir en omfattende framstilling av Ole Bulls uttalige konserter, reiser og møter med store personligheter. At han var en musiker helt utenom det vanlige viser for eksempel det at han spilte med både Mendelssohn og Liszt. Robert Schumann uttalte seg i rosende ordelag om hans spill, mens han var mer tilbakeholden i forhold til komposisjonene.

Bull møtte Constanze Mozart - som ga ham noen Mozart-brev i gave, og han var skattet gjest hos konger og keisere - særlig den kvinnelige del av hoffene.

At Ole Bull var arvtageren etter Paganini var det stor enighet om.

Men i boken dokumenteres det også at hans spill og hans komposisjoner ikke ble tatt like godt imot av alle. Hans stil var så uortodoks. Den hadde verken form eller musikalsk oppbygning i tradisjonell forstand. Så selv om han kjente og spilte den klassiske musikken, var hans egen musikk så Ole Bullsk - springende, rapsodisk og usammenhengende, at det ble for mye for de som ønsket orden og logikk.

Forfatteren har lagt ned et stort arbeid i å hente fram og presentere Ole Bull i dette spenningsfeltet mellom berømmelse og fordømmelse. Han gir innsiktfulle og oversiktlige analyser av de ulike komposisjonene fra denne perioden der også andres vurderinger av verkene blir tatt med.

Men forfatteren feller ingen dom over verkene. Leseren blir på eget erfaringsgrunnlag overlatt å gjøre seg sine vurderinger. Et meget godt og inspirerende grep fra pedagogen Herresthal.

I dette bindet får vi også det første glimt av Ole Bulls ønske om å kunne slå seg ned i Norge. Det ble med et gryende forsøk. Likeså får vi innsikt i hans interesse for fioliner og fiolinbygging. Han har således betydd svært mye for å bevare og utvikle arven etter de store nord-italienske fiolinmakere på 1600 - og 1700-tallet gjennom sitt og den store franske mester Jean Baptiste Vuillaume’s arbeid.

I tillegg til å vise at Ole Bull var en betydelig og sagnomsust figur i europeisk sammenheng, gir Herresthal også et livlig og interessant tidsbilde av den gryende kulturinteresse i Norge – særlig i Kristiania. Der sto personligheter som Wergeland, Kjerulf og Welhaven sammen med studentene i spissen for å hilse, hylle og denne store, nasjonale kunstner og i å bruke ham i den gryende nasjonale bevisstgjøring som Wergeland i særlig grad var drivkraft bak.

Men det var i Amerika han skulle finne sitt største og mest inntektsbringende publikum. Den virtuose entertainer var etter amerikanernes smak - europeerne ville ha den seriøse kunstner.

Det blir spennende å følge videre denne hyperaktive, depressive, revolusjonære og visjonære kunstneren som Harald Herresthal har presentert for oss gjennom de to første bindene i biografien. Det er levende og inspirerende fortalt, og stoffet er presentert i en tiltalende og oversiktlig utforming.

I Herresthals biografiserie om Ole Bull vil også bind 3. og 4. komme de nærmeste årene. Erling Dahl jr. har skrevet boken Edvard Grieg - en introduksjon til hans liv og musikk i 2007, og er programsjef for Festspillene i Bergen.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no