Reinholdtsen, Trond

Trond Reinholdtsen (Foto: Happy Days_promo)

Trond Reinholdtsen er eksaminert fra komposisjonslinjen ved Norges musikkhøgskole med påfølgende diplomstudier. Reinholdtsens første stykker var modernistiske og komplekse verker i tysk stil, og mest kjent er kanskje «Psalm (Narrative Studies)» for sinfonietta, innspilt på cd-en «Faces» (ALBEDO, 2000), hvor også verker av andre kompleksgenerasjonskomponister er representert. Reinholdsen var med å starte opp tidsskriftet Parergon hvor han fremdeles sitter i redaksjonen. Han har også utmerket seg som sanger i Nordic Voices, samt som en skarp kritiker og aparte kåsør i diverse tidsskrifter, aviser og i radio.

Trond Reinholdtsens musikk har etter hvert utviklet seg ut i ekstreme performative retninger; den rene musikken iblandes diverse ikkemusikalske uttrykk, essayistiske utlegninger, live-kamera-film og elementer som statistiske fakta, grimaseskjæring etc. Det er også blitt hans varemerke å avslutte sine komposisjoner med «komponistens tale til publikum»; talen kan bli fremført live on screen, gjennom opptak, gjerne frembrakt av miditrommer, helst på norsk, men også på tysk og engelsk hvis verkene blir fremført utenlands. Reinholdtsen regnes som en av de viktigste og mest nyskapende samtidsmusikkomponister i sin generasjon.

-
Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no