Forbud mot brekkjern?

Jeg har ikke gått inn for tyveri. Pirate Bay er ikke tyveri, siden fildeling er en lovlig aktivitet, skriver Tore Stemland, blogger, kulturaktivist og medlem i Rødt.

Tore Stemland

Når Terje Engen i sitt motsvar (til Stemlands innlegg om Pirate Bay, red) påstår følgende ”Det byr tydeligvis på vanskeligheter for Stemland å se at tyveri av immaterielle verdier i prinsippet er det samme som å stjele fysiske ting.” da må jeg protestere. Jeg har aldri, og jeg legger sterkt trykk på aldri, forsvart tyveri. At Engen må ty til slike løgner for å svare meg er utrolig trist. At hans innlegg er basert på denne løgnen gjør at hele hans innlegg er totalt verdiløst. Det er fordummende for debatten, og særdeles bedrøvelig at en av platebransjens mest profilerte personer drar den ned på et slikt nivå. Hvis Engen ønsker å fortelle meg hva jeg har gjort feil i hans syn, så bør han gå ut ifra det jeg har sagt eller skrevet. Jeg kan godt gjenta på nytt at jeg har ikke gått inn for tyveri. At Engen tillater å tillegge meg en slik holdning tror jeg beror på at platebransjen mener at Pirate Bay begår tyveri, noe som er bare sludder all den tid fildeling er en lovlig aktivitet.


Pirate Bay er ikke bare en søkemotor for såkalte ulovlige torrenter, den er også en søkemotor for lovlige torrenter. (En torrent er en ”link” som finner det innholdet du er ute etter. red.), Her skiller den seg ikke ut fra andre søkemotorer på annen måte en at man kan kun søke på torrenter. Hadde det vært slik at man bare kunne søke på såkalte ulovlige torrenter skulle jeg langt på vei ha hatt stor forståelse for platebransjens bekymring, men nå er ikke virkeligheten slik. Så lenge Pirate Bay ikke kan sies å være en større kilde for såkalte ulovlige torrenter enn f.eks. Google, blir hele søksmålet, for å si det mildt, noe søkt. Det man gjør er å prøve å stoppe en søkemotor som millioner av mennesker bruker for å finne musikk, filmer og annet som er både lovlige og såkalt ulovlige. Det Pirate Bay gjør er imidlertid lovlig.


Hvis platebransjen får medhold i at man ikke kan søke på Pirate Bay så er det klart at da kan man ikke tillate Google heller, med mindre de velger å plukke vekk det innholdet som platebransjen og andre måtte mene er urimelige at vanlig folk skal få lov til å søke etter. Saken er altså av aller største betydning for alles rettsikkerhet. At platebransjen ved Engen ikke vil eller klarer å se dette er beklagelig all den tid vi trenger en platebransje som spiller med folket og ikke som nå mot sin egen kundekrets. Å grave sin egen grav er alltid mye lettere enn å dyrke sin eng slik at den blir fruktbar og kan gi føde til både bruker og produsent. At platebransjen ikke forstår at alle angrep på vår ytringsfrihet må besvares og bekjempes, er bemerkelsesverdig.


I følge siste nummer av AmnestyMagasinet var filteret som stopper søk på barneporno på internett i Norge det første i sitt slag i verden. At Telenor og Kripos innførte dette i 2004 førte ikke til noen protester, selvsagt ikke. RV (forløperen til Rødt) protesterte heller ikke, og vi i Rødt vil heller ikke gjøre det nå. Noen ting er bare for grovt til at man kan tillate det og der kommer selvsagt barneporno inn. Men med å si ja takk til filteret åpner man opp en gråsone som må defineres og reguleres kontinuerlig. Hvor skal grensen gå på hva nordmenn skal få lov å søke på? Såkalte ulovlige torrenter er ikke skadelige for verken liv eller helse. Derfor mener jeg at disse ikke kan behandles på lik linje med barneporno. Like fullt må det sies at rettighetshavere (inkludert platebransjen) må få lov til å beskytte sine åndsverk. Men man beskytter seg ikke ved å forby alle redskap som kan brukes til lovbrudd.

Fildeling er IKKE et lovbrudd, ei heller torrenter. Pirate Bay er ikke et lovbrudd, men kan brukes til det. Å forby Pirate Bay er som å forby kniver fordi noen er blitt drept med kniv eller brekkjern for det kan brukes til å bryte opp dører. Poenget er kort og greit; Skyt ikke pianisten fordi man ikke liker melodien. Hvis Engen ikke forstår dette er han mer i utakt med folket enn selv jeg er tilbøyelig til å tro.

Tore Stemland er blogger, kulturaktivist og medlem i Rødt.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

34 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

-> SE OGSÅ ELDRE KOMMENTARER

 
 
HVA ER DIN LØSNING?
Skrevet 16.03.2009 10:20 av Ronny Kjelsberg

Jeg er åpen for gode forslag for hvordan vi kan leve godt med ny teknologi i framtida, og jeg håper det er en diskusjon vi kan gå åpent inn i uten å presentere karikaturer av hverandre. Det er flott at du ikke ser på deg selv som Luditt, men det fører til at jeg får noen spørsmål.

Hvordan ser du for deg å i praksis forhindre fildeling uten å skape et gjennomkontrollert internett a la Kina? Jeg mener det er teknologisk umulig, og jeg mener Kina absolutt ikke er veien å gå. (og det her du koblinga til ytringsfrihet, skal du hindre fildeling, må du faktisk kontrollere all (eller i det minste en stor andel av all) datatrafikk)

Det er for meg kanskje hovedpoenget, og jeg har ikke registrert noe godt svar på det.

Jeg ser du refererer til lovverket, men spørsmålet her er ikke hva loven ER, men heller hva vi synes den burde være - det er DET som er politikk.

Forøvrig kan man også trekke inn mer overordnede og prinsipielle spørsmål. Hvorfor skal man ha forrentingsmodeller som hindrer kulturtilgangen for millioner av mennesker når distribusjon og kopiering har fått en kostnad=0?

Jeg mener bransjen er på villspor når den presser gjennom strengere og strengere lovverk, saksøker fjortenåringer som fildeler til skrekk og eksempel, krever ekstrapenger for opplesing av digitale bøker til blinde(!), utvider copyrightperioden til 100 år etter artistens død (hvor er logikken i det?) etc.

Fildeling vil ikke bety slutten for musikken, men den vil endre noe av grunnlaget for økonomien. Jeg er helt enig med deg i at man "la artistenes egne organisasjoner være motpart" selv om jeg kunne ønske meg en "medpart", "ved endringer i dette lovverket". Men jeg savner altså en vilje til å innse realitetene som følger med ny teknologi, og en vilje fra "organisasjonene" til å i det hele tatt gå inn i en diskusjon som innebærer andre finansieringsmodeller enn en foreldet salgsmodell.

Svar på kommentar

 
 
EN LANG OG DYP DISKUSJON DET HER ..
Skrevet 16.03.2009 12:11 av Terje Engen

Du sier Kjelsberg:
"Forøvrig kan man også trekke inn mer overordnede og prinsipielle spørsmål. Hvorfor skal man ha forrentingsmodeller som hindrer kulturtilgangen for millioner av mennesker når distribusjon og kopiering har fått en kostnad=0?"

Er det virkelig slik at millioner av mennesker hindres kulturtilgang i vårt land? For det er vel ikke en global nyordning RØDT har tenkt å stille seg i bresjen for?
Dette spørsmålet har ikke bare med distribusjon å gjøre - det koster i prinsippet ingenting å foreta en telefonsamtale heller men det gjenspeiles ikke i telefonkostnadene til hverken firmaer eller private husholdninger.
En plateinnspilling koster fortsatt masse penger og noen investerer disse pengene og sjelden kan artistene løfte disse pengene selv uten å utsette seg for stor finansiell risiko.
Veldig ofte er markedsføringen av en artist dobbelt så dyr som selve innspillingen. Og uten en kommersielll fremgang med en plateutgivelse reduseres mulighetene for artisten på live-markedet dramatisk. Media-omtale kan man glemme.

Men Kjelsberg: dette begynner å bli en diskusjon for spesielt interesserte - registrer deg på Facebook så kan vi diskutere videre :-))

Svar på kommentar

 
 
IKKE FOR SPESIELT INTERESSERTE!
Skrevet 16.03.2009 15:43 av Tor A. Sæther

Dette er ikke en diskusjon for spesielt interesserte, men derimot noe som opptar - eller i det minste BURDE oppta - hele det norske musikklivet, uavhengig av hvilket ståsted og oppfatning av saken man i utgangspunktet har.

Så fortsett for all del debatten i det åpne rom - gjerne her på Ballade! :-)

Svar på kommentar

 
 
BEGRENSET PLASS HER PÅ KOMMENTAR-BOARDEN
Skrevet 16.03.2009 16:37 av Terje Engen

Takk for innspillet Tor A. Sæther - problemet med å føre lengre resonnement her på kommentar boarden er at det begrenser seg til 2.000 tegn.
Man opplever da at man må beskjære sine svar for å tilpasse seg formatet hvilket oppleves som frustrerende.

Svar på kommentar

 
 
KJØR DEBATT
Skrevet 17.03.2009 00:27 av Tore Stemland

Debatten må for all del ikke forlate det offentlige rom å ledes inn i Facebook eller andre innskrende medier. Dette er en av de viktigste debattene innen musikkbransjen på svært mange år så den må føres ute i det offentlige rom.

Angende liten plass, så er det nok lov å legge inn to innlegg etterhverandre, da er man oppe i 4000 ord og trenger man mer plass er det vel bare å stå på :-)

Svar på kommentar

 
 
MAN KAN IKKE FORESLÅ NOEN LØSNING FOR ET PROBLEM MAN IKKE FORSTÅR
Skrevet 17.03.2009 18:01 av Knut Bøhn

Kjære Kjelsberg,
For å bringe evt misforståelser av veien må jeg spørre konkret om du har oversett følgende problemstilling:
La oss si at kostnaden ved å fremstille det første eksemplar samt gjøre f.eks. deg oppmerksom på eksistensen av samme eksemplar er f.eks. NOK 574 000 (eller NOK 5740). Salg av dette eksemplaret genererer en inntekt på kr 80. Kan og vil du forstå at den som fremstiller det første eksemplaret er nødt til å håpe på og regne med å få betalt for flere eksemplarer?
(Jeg tar det for gitt at du ser at eksemplar-formatet (fysisk/digitalt) er irrelevant.)

Ditt spørsmål har ingen som helst interesse før man kan eller vil besvare det samme spørsmål fra opphavsmannens og/eller dennes representants perspektiv: Hvordan kan man ha forretningsmodeller som sikrer kulturtilgangen for millioner av mennesker når distribusjon (spredning) og kopiering (tilgjengeliggjøring) har [fått] en inntekt lik null?

Dette er så elementært at jeg nesten ikke kan tro at jeg skriver det, men jo mer jeg leser av fildelings-forkjemperes bidrag i debatten tror jeg vi må helt til bake til rute 1 før vi kan komme videre.
Altså: Det er ikke den lovfestede eneretten som har fått Gyldendal eller EMI til å avstå fra å dele ut sine varer gratis.
Er det forresten noen voksne kommunister der ute som kan forklare at teknokrati ikke er en samfunnsorganisering venstresida anbefaler? – hvorfor i all verden skal man fremelske dette på bekostning av akkurat de som skaper immaterielle goder for oss alle?

Svar på kommentar

 
 
REKK OPP HANDA!
Skrevet 18.03.2009 16:54 av Karl Seglem

Herleg Knut. Jess jess jess. Eg trur faktisk vi må ned på det nivået. Rute 1. Ein må igjen og igjen begynne i den enden som heiter åndsverksloven og opphavsrett. I dagens samfunn er det få - om nokon, som jobbar gratis utan lønn, utan inntjening. Det er det det heile går ut på (slik vi har stelt det til pr. idag).
Å skapa noko, f.eks. musikk er arbeid. Å gje vekk arbeidet sitt gratis er totalt meiningslaust (iallfall i det samfunnet vi har idag). Fleirtalet av vaksne oppegåande menneske i dagens Norge - inkludert visse politikarar, har på ein eller annen måte fått innprenta eit totalt respektlaust forhold til det å skapa noko, til oss opphavsmenn og kvinner
Det er trist, og ein lang veg å gå - for å snu hårreisande haldninger, som også mange i musikkbransjen har. Dei sagar av greina dei sit på om dei sjølv ikkje gjør eit krafttak for opphavsretten og åndsverksloven.
Og Kjelsberg: I kva retning tenkjer du å endra åndsverksloven? Kom varen ( lydfila) før nokon skapte den? Du skriv: "Vi må finne inntektsmuligheter som ikke baserer seg på dagens versjon av åndsverksloven.
Åndsverkslova lovfestar retten til å eige ting ein har skapt. Og dermed retten til Å TJENA PENGAR på den eigedomsretten, tjena til livets opphald, på linje med andre yrkesgrupper i Norge (verda).
Som skapande kjenner vi faktisk, vonaleg på linje med andre i samfunnet, ei "plikt" til å arbeida, fungere, og gje noko til det samfunnet ein er ein del av. Men då må vi ha betalt for det arbeidet vi gjer, som alle andre i dette samfunnet. Tjena på det vi har skapt, skapar. Sjølv også når vi lyd- og historiefestar musikken vår på CD (så lenge de formatet finst) - og altså produserar lydfiler. Eit format som etter mi meining er ei fullverdig vare som vi må handsama som nettopp det. Lovleg nedlasting fungerer, og har gjort det lenge. Det er vel igrunn det debatten handlar om - også - men ned på bakken med den. Rekk opp handa dei som ikkje tek eller får betalt for å arbeida, og syns det er heilt greitt.

Svar på kommentar

 
 
HVEM VIL FRARØVE NOEN OPPHAVSRETTEN?
Skrevet 19.03.2009 12:01 av Tore Stemland

Gang på gang kommer det påstander om at fildelingsforkjemperne er imot opphavsretten (helt eller delvis). Men går det ikke an å ha to tanker samtidig? Går det ikke an å se at man kan både ha fildeling og opphavsrett? Denne saken handler nemlig om det. Både og, ikke enten eller. Denne saken gjelder retten til å dele LOVLIGE filer med hverandre over internett uten at noen skal legge unødvendige hindringer i veien.

Det er selvsagt beklagelig at det skjer lovbrudd (brudd på opphavsretten) som selvsagt må stoppes. Men å skyte pianisten fordi man ikke liker melodien gjør ikke at komponisten slutter å lage flere melodier. På lik linje stopper man ikke problemet med såkalt ulovlig fildeling med å stoppe den lovlige søkemotoren Pirate Bay. Det er jo fullt mulig at man klarer å kjøre Pirate Bay konkurs med gjentatte søksmål og ditto advokatregninger, men det vil så absolutt ikke gjøre folk mer vennligsinnet til de som setter i gang slike aksjoner. Det er rett og slett skittent spill og maktmissbruk, som bare skaper enda mer sympati for Pirate Bay.

Har ennå ikke sett noen klage over at folk som legger ut musikk ulovlig blir straffeforfulgt så derfor bør man kunne si at det er ingen kontrovers mot å ta de som gjør noe ulovlig. Her bør kreftene settes inn, ikke mot lovlige søkemotorer. Samtidig må det gjøres lettere å laste ned lovlig fra Musikkonline og andre. Personlig har jeg plagdes så mye med flere av disse at jeg har gitt opp og gått til innkjøp av CD utgavene i stede. Nettbutikkene er rett og slett ikke smidige nok til å tilfredsstille ett kjøpende publikum og utvalget er alt for ofte for smalt. Da er det svært fristende med ett raskt søk på Google å laste ned gratis. Tid er penger og i dette tilfellet er ordtaket mer gyldig enn noensinne. Platebransjen har sovet i timen og våknet sent. Nå må de ta igjen det teknologiske forspranget før toget for alvor har gått fra perrongen. Den tidsfristen løses ikke med å bruke tid å krefter på å bekjempe lovlig aktivitet.

Svar på kommentar

 
 
RØVERI OG STRAFF
Skrevet 19.03.2009 14:22 av Stein Vegusdal

Har du ennå ikke sett noen klage over at folk som legger ut musikk ulovlig blir straffeforfulgt? Har du da ikke lest noen av de flere hundre kommentarene som kommer på f.eks IT-avisen hver gang de legger ut en sak om dette? Nå er jo all IT-presse svært flinke til å blåse opp saker som "alenemor med kreft og 12 barn saksøkt av grisk platebransje", men allikevel. Det mangler altså IKKE på klager over at folk blir straffeforfulgt.

Jeg vil også svært gjerne ha et svar på mitt tidligere stilte spørsmål om TPB vs Google: Mener du at TPB ble skapt i det godes tjeneste, for KUN å spre lovlige torrents, men at det uheldigvis finnes ulovlige torrents der?

Svar på kommentar

 
 
NYE TONER FRA STEMLAND?
Skrevet 19.03.2009 14:47 av Terje Engen

RØDTs i overkant entusiastiske støtte til folkene bak The Pirat Bay har som hovedbudskap "hvis gutta bak Pirate Bay er kriminelle, er jeg det også og de fleste nordmenn" (2. kvinne på RØDTs liste i Oslo Elin Volder Rutle i Rødt Nytt 2/2009).
Man oppretter en egen site til støtte for bakmennene i Pirate Bay (filesharer.org) med tittelen "This is How a Criminal Looks Like" hvor man oppfordrer filedelere til åregistrere seg med navn og bilde.

Er linja nå justert til som Stemland sier: "Har ennå ikke sett noen klage over at folk som legger ut musikk ulovlig blir straffeforfulgt så derfor bør man kunne si at det er ingen kontrovers mot å ta de som gjør noe ulovlig. Her bør kreftene settes inn, ikke mot lovlige søkemotorer".

Hva mener du med "folk som legger ut musikk ulovlig" og hvor står disse i fohold til "folk" bedriver ulovlig fildeling? Misforstår jeg deg, Stemland?

Svar på kommentar

 
 
HVORFOR FJERNES KOMMENTARENE?
Skrevet 19.03.2009 14:50 av Terje Engen

Skrev akkurat et svar til Stemlands siste kommentar og vips så var hele tråden fjernet - hvorfor?

Svar på kommentar

 
 
JA, HVOR ER KOMMENTARENE? DISKUSJONEN BEGYNNER JO Å BLI INTERESSANT.
Skrevet 19.03.2009 16:00 av Tor A. Sæther

Ja, hvor er kommentarene? Diskusjonen begynner jo å bli interessant.

Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL STEIN VEGUSDAL OG TERJE ENGEN
Skrevet 20.03.2009 13:08 av Tore Stemland

Til Stein Vegusdal, så må jeg nok innrømme at jeg leser ikke IT blader eller følger med på slike fora så de klagene har jeg ikke sett. Stoler på at det er rett det du skriver så da er det bevist at lovbrytere klager over sine handlinger, ja ja.

Angående om The Pirate Bay ble startet i de godes tjeneste er vel mitt svar på det at jeg tror at TPB ble skapt for å tjene penger, akkurat som Google. Bare for å ha det sagt også så anser jeg det ikke som noe forbrytelse å tjene penger. Vi er alle dessverre inkorporert i et system basert på økonomisk gevinst, så jeg ser ærlig talt ikke noe problem i at TPB folkene tar ut en gevinst på sitt arbeide.

Til Terje Engen og ditt spørsmål om hva jeg mener med "folk som legger ut musikk ulovlig" og hvor står disse i forhold til "folk" bedriver ulovlig fildeling? Slik jeg ser det er det det samme. De som legger ut musikk (eller annet materiale som kommer inn under åndsverkloven) uten tillatelse selv om de må vite eller vet tilhører andre og dermed ikke tilhører dem mer enn at musikken de har er til privat bruk. Med privat bruk anser jeg kopiering til nærmeste vennekrets som OK, mens å legge ut til allmenn nedlasting uten tillatelse fra kunstnerne som en lovstridig handling.

For øvrig går debatten i Rødt om fildeling, Pirate Bay etc. At personer har forskjellige meninger gjør at partiet lever og utvikler seg på veien mot et samfunn basert på kardemommeloven.

Svar på kommentar

 
 
TIL STEMLAND
Skrevet 20.03.2009 14:50 av Stein Vegusdal

Så du innrømmer faktisk at du mener TPB ble startet for å tjene penger, når de innvolverte selv gjør alt de kan for å påstå det motsatte? De sier jo at de ikke har gjort dette for å tjene penger, og at de ihvertfall ikke HAR tjent penger.
Du ser ingen betenkelighet i navnet The PIRATE Bay, eller måten de svarer på formelle henvendelser på? Mener du at det er god forretningsskikk å kalle advokater for både kvinnelige og mannlige kjønnsorganer i tilsvar?

Svar på kommentar

 
 
OPPFORDRING TIL STEMLAND OG RØDT
Skrevet 21.03.2009 10:09 av Terje Engen

Man registrerer at RØDT er i ferd med å tone ned og justere sine flåsete og respektløse omtale av rettighetshavere. Jeg oppfordrer Stemland, om han har noen som helst innflytelse på RØDTs politikk, i allefall sørge for at partiet begår god gammel selvkritikk og fjerner det video-clip som ligger ute på støtte-siten for The Pirate Bay med tittelen "GOODBYE OLD WORLD" (http://filesharer.org).

Klippet viser en Dr. Rignell som danser "the copimi-dance" inn på "the stairs of the rightholders"- muligens STIM (den svenske equalent til TONO)og overlevere et opprop til en snurt og hurpete representant for svenske rettighetshavere.
Etter endt oppdrag danser den samme Dr. Rignell ut av porten til luksuseiendommen mens følgende slogan blir stående i bildet: OLD WORLD CLOSED THEIR GATES - NOT TO BE HEARD OF ANYMORE (!!)

Å legge ut et slikt klipp på en site etablert av et parti som ønsker sete i det norske nasjonalforsamlingen er ikke kun krenkende overfor rettighetshavere og norsk kulturliv - det er dønn useriøst!

Svar på kommentar

 
 
RØDT FOR FRAMTIDEN
Skrevet 21.03.2009 16:42 av Tore Stemland

Skal videreformidle ditt instendige ønske Hr Engen, men lover ingenting. Skal være enig i at den http://filesharer.org siden har skapt en del missforståelser og kunne med hell ha vært utformet på en bedre måte, men gjort er gjort. De erfaringene, kritikk og ros vil selvsagt bli lagt til grunn ved senere annledninger, hvis det skulle være behov for slikt inn i framtiden en plass.

Til Vegusdal vil jeg bare si at hvilken taktikk TPB legger seg på i rettsaken ønsker jeg ikke å ha noen sterke meninger om, men jeg tror nok det skal mye til for å overbevise meg om at de ikke gjør det for pengene. At de kan ha tilleggende motiver vil jeg nok tro.

Angående navnet Pirate Bay så er jo det perfekt for å tiltrekke seg oppmerksomhet og få gratis spalteplass i millionklassen. Så hva er galt med navnet? Angående deres respons på krav og andre ting så er jo deres forretningside å provosere for å få spalteplass så deres respons må sees i samsvar med forettningsideen og føyer seg fint inn i butikken TPBs måter å skaffe seg gratis PR på. Personlig foretrekker jeg høflige folk, men tollerant som jeg er respekterer jeg t.o.m. folk som liker Big Bang og Elvis.

Svar på kommentar

 
 
MAN KAN IKKE FORESLÅ NOEN LØSNING FOR ET PROBLEM MAN IKKE FORSTÅR
Skrevet 28.03.2009 18:36 av ronny kjelsberg

Hei Bøhn. Jeg skal kort svare på ditt konkrete spørsmål.

"Hvordan kan man ha forretningsmodeller som sikrer kulturtilgangen for millioner av mennesker når distribusjon (spredning) og kopiering (tilgjengeliggjøring) har [fått] en inntekt lik null?"

- Da må man knytte inntjeningen til noe annet enn å ta betalt for enkelteksemplarene. Jeg kan henvise til en kronikk jeg hadde i KK for litt siden: http://venstresida.net/?q=node/817

Forøvrig så vil jeg påpeke at begrepet "enkelteksemplar" gir liten mening all den tid musikken ikke er fysisk. Digitalt er det ingen reell forskjell på å flytte en fil og å kopiere den. Om jeg låner ut en CD til en kamerat, mister jeg mitt eksemplar - om jeg låner ut en mp3, beholder jeg mitt eksemplar. I den digitale verden er det ingen forskjell på ett eksemplar av et album og 10 eller hundre eksemplarer.

Dette er så elementært at jeg nesten ikke kan tro at jeg skriver det, men musikkbransjens forsøk på å underlegge ny teknologi gammel logikk har gjort at deres teknologiske løsninger har blitt ubrukelige for flertallet av unge musikkelskere.

Svar på kommentar

 
 
DE TO HOVEDPROBLEMENE
Skrevet 28.03.2009 18:48 av ronny kjelsberg

For å forsøke å rydde opp, vil jeg gjenta (?) det jeg mener er to hovedproblemer iht. å forby fildeling.

1) Det er ikke mulig å stanse fildeling uten å innføre et gjennomkontrollert internett av Kina-typen. Det er det faktisk ikke verdt. Musikere bør derfor av ren egeninteresse jobbe for å få på plass alternative inntjeningsmetoder framfor å slåss mot fildeling.

2) Når distribusjon og mangfoldiggjøring koster kr null, er det ingen logikk i å ta betalt for det. Da må man få på plass finansieringsordninger som kan støtte opp under produksjonen av musikken, uten å knytte det til betaling av enkeltlåter.

Svar på kommentar

 
 
SISTE TILSVAR TIL KJELSBERG
Skrevet 18.04.2009 08:26 av Knut Bøhn

Hei Kjelsberg,
Jeg må innrømme å ha glemt at denne tråden var gående... - det var ikke meningen å bare overse ditt tilsvar.
Men det er nok dessverre kommet dithen at vi vi ha liten gjensidig glede av noen utveksling - til det er våre repsektive oppfatninger av sakens kjerne altfor langt fra hverandre. For den formelle polemikkens skyld får jeg si at jeg har lest din kronikk og den blir ikke bedre av å henvises til. Hva som gjør det uinteressant å diskutere videre er dog primært at du - kuriøst nok i likhet med gjengen av Unge Venstre-desperat-liberalister - ønsker å argumentere for at dette handler om data/digitalteknologi. Ny eller gammel logikk; det er ingen teknologiske løsninger som er ubrukelige med mindre det faktum at man må betale for det man tilegner seg vha løsningen, for den enkelte bruker skulle være så uaktuelt at det kan kalles ubrukelig.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no