Fildeling: Lovlige tjenester hjelper

TONOs kommunikasjonssjef ser positivt på at den ulovlige fildelingen går ned og mener det henger sammen med økt bruk av lovlige kjøpsalternativer, men kan i likhet med IFPI ikke forklare detaljene i hvordan man regner ut hvor mye rettighetshaverne taper på piratvirksomheten.

Tall fra den ennå ikke publiserte rapporten ”Kopiering av opphavsrettslig beskyttet innhold i 2009”, som årlig utarbeides for den medlemsbaserte opphavsrettsorganisasjon Norwaco, viser at den ulovlige kopieringen av musikk, i hovedsak fildeling, har falt med 30 prosent siden 2008.

Både TONO og IFPI er medlemmer av Norwaco. Begge har tilgang til Norwaco/Synovate-tallene. TONOs kommunikasjonssjef Jan Richard Kjelstrup sier til Ballade at det utelukkende er positivt at den ulovlige fildelingen går ned. Han forklarer nedgangen med økt bruk av lovlige tjenester.

- Langt de fleste av oss ønsker å gjøre ting på en lovlig måte og når de lovlige tjenestene er mange, lett tilgjengelige og enkle å bruke, så tror vi folk flest etter hvert vil benytte seg av disse tjenestene i stedet for ulovlige fildelingsnettverk, sier Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONO.

- Omfanget av ulovlig fildeling er fremdeles høyt, det viser Norwaco/Synovate-undersøkelsen for 2009, og musikkbransjen er avhengig av at mange flere går over fra å bruke ulovlige tjenester til å bruke lovlige alternativer, sier Kjelstrup.

TONO har ingen forklaringer på om omsetningssvikten av innspilt musikk kan skyldes flere faktorer enn ulovlig fildeling, og mener at per i dag kompenserer ikke inntektene fra de lovlige digitale tjenestene for omsetningssvikten på de fysiske formater.

- Vi tror og håper at omsetningssvikten på innspilt musikk på sikt vil utjevnes av det økte salget av digital musikk.

I 2007 lanserte TONO holdningskampanjen PiracyKillsMusic i samarbeid med IFPI, GramArt, MFO, Norsk Artistforbund og FONO. Formålet var å få bukt med piratkopieringen.

I kampanjens informasjonsmateriale ble det hevdet at det lastes ned ulovlig musikk for mellom 8 og 16 milliarder kroner årlig i Norge, men at det reelle tapet for bransjen var 200 millioner kroner.

- Tallverdiene som ble brukt i PiracyKillsMusic-kampanjen baserte seg på tall fra undersøkelsen om omfanget av kopiering i Norge som Synovate har gjort for Norwaco hvert år siden 2005, sier Kjelstrup.

- Regnestykket er basert på antall ulovlig nedlastede musikkfiler per år, drøyt 1 milliard låter, og så har man ganget antallet filer med 8 kroner som er markedsprisen på en låt fra en lovlig tjeneste. Det ga den ulovlige nedlastingen en verdi på ca 8 milliarder kroner. Det høyeste tallet, 16 milliarder, er basert på prisen av fysiske låter, for eksempel cd-singler. Man anslo at verdien av den ulovlige nedlastingen lå mellom det laveste og det høyeste tallet, sier Kjelstrup.

På spørsmål fra Ballade sier TONO ingenting om hvordan man kom fram til tallet i regnestykket som lå til grunn for at tapsanslaget i kampanjen ble redusert til 200 millioner kroner, når én-til-én-verdien på den ulovlige kopieringen var mellom 8 og 16 milliarder.

I dag opererer IFPI med at verdien på ulovlig kopiering er 8 milliarder kroner. Det reelle tapet IFPI legger til grunn som følge av dette er 250-300 millioner kroner, selv om den ulovlige fildeling har falt i 2009.

- Vi kjenner ikke til hvordan IFPI har kommet fram til disse tallene og vi kan derfor heller ikke kommentere deres estimater, sier Kjelstrup.

TONO gjør ikke egne beregninger på verdien av ulovlig fildeling, men når det gjelder omfanget av ulovlig kopiering støtter TONO seg på Norwaco/Synovate-rapporten. TONO legger også flere rapporter til grunn for sin oppfatning av omfanget av ulovlig kopiering, herunder en Norstat-undersøkelse for GramArt og IFPI og reklamebyrået McCanns undersøkelse i forbindelse med Piracy-kampanjen.

- Den foreløpig siste undersøkelsen som vi kjenner til ble utført av The Nielsen Company for Film & Kino.

Hva er etter TONOs mening årsaken til at den ulovlige fildelingen synker slik Norwaco/Synovate-rapporten for 2009 viser?

- Vi tror også folk i litt større grad enn tidligere er klar over hva som er lov og hva som ikke er lov, blant annet som en følge av all medieomtalen. Den kanskje viktigste årsaken tror vi likevel er de mange gode lovlige digitale musikktjenestene som finnes i dag. Tilgjengelighet, brukervennlighet og enkle betalingsløsninger gjør de lovlige tjenestene mer attraktive enn de ulovlige, sier Kjelstrup.

- For det første er det veldig mye oppmerksomhet rundt denne problematikken i forskjellige medier. Det er en langt større bevissthet rundt spørsmål om opphavsrett og kunstneres rettigheter enn før, sier TONOs kommunikasjonssjef Jan Richard Kjelstrup.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no