Thomas Gramstad og Bjørn Remseth,  leder og nestleder i Elektronisk Forpost Norge.

Hemmelig "retthaversk" notat vil amputere person- og rettsvernet

INNLEGG: Dele - ikke stjele-kampanjen ønsker å avskjære offentlig debatt,skriver Thomas Gramstad og Bjørn Remseth fra Elektronisk Forpost Norge i dette debattinnlegget.

EFN har blitt kjent med et hemmelig notat til Kulturdepartementet fra den såkalte Dele - ikke stjele-kampanjen. Notatet, som har den ugrammatikalske tittelen "UTTALELSE FRA RETTIGHETSHAVERENE ULOVLIG FILDELING OG KRAV OM NY LOVGIVNING", omhandler hvilke endringer kampanjedeltakerne ønsker i lovverket. Dokumentet kan leses her.

Det er meget omfattende, og lovendringene som ønskes er mange:

F.eks. ønsker man å svekke eller gi "unntak" fra en rekke personvern- og taushetspliktsbestemmelser i norsk lov når rettighetshaverne ønsker dette, Internettleverandører skal pålegges å utlevere IP-adresser og identiteter når rettighetshaverne ønsker det, IPRED-lignende lovgivning skal innføres, Datalagringsdirektivet skal tilpasses rettighetshavernes påståtte behov, og det skal gjøres endringer i Åndsverkloven, Personopplysningsloven, Ekomloven.

Alt dette og mere, samtidig som Dele - ikke stjele-kampanjen ønsker å avskjære offentlig debatt, ved å forsøke å unndra de omfattende lovendringsforslagene fra offentligheten.


Konklusjonen først, parkert offentlig debatt etterpå
Det er synd å se at en kampanje av norske opphavspersoner og skapere legger opp til en slik udemokratisk praksis med hemmelighetskremmeri og avtaler på bakrommet, slik at konklusjonen settes og vedtak i realiteten fattes før den offentlige debatten får begynt.


Kunstnere er, og bør være, spydspisser for demokrati, ytringsfrihet og offentlig debatt, ikke det motsatte, og det er nok mange som ikke er komfortable hverken med innholdet eller fremgangsmåten her.

Notatet inneholder en del formuleringer om at personvern og rettssikkerhet er viktig og at man bare ønsker å avveie en balanse mellom ulike behov. Men personvernet settes til side i samtlige såkalte avveininger i dokumentet.

Innimellom de juridiske utlegningene antydes begrunnelser for hvorfor disse rettighetshaverne ønsker og skal få all denne makten og kontrollen som de her ber om: "Belønningshensynet -- den som skaper noe skal også høste fruktene av det, og insentivhensynet -- opphavsretten er et insentiv til kulturell produksjon og distribusjon" (side 3).


Feilaktige premisser
Her legges det til grunn at belønning/inntjening kun er mulig ved å opprettholde en kontrollert knapphet på eksemplarer. Dette premisset er beviselig feil [1].


Denne aksjonen dreier seg derfor ikke om belønning eller opphavsrett. Istedet dreier den seg om krampaktige forsøk å bevare en gammel og døende forretningmodell. Knapphetsmodellen er døende fordi dens teknologiske og sosiale forutsetninger har blitt opphevet, og det skal vi være glade for. De nye og fremvoksende modellene basert på kulturdeling og global flyt av overtallige kopier utgjør og muliggjør gigantiske kulturelle, sosiale og politiske fremskritt.

De nye markedene og nisjene som oppstår og blir levedyktige som følge av ny teknologi og nye muligheter gir større kunstnerisk frihet og kontroll for skaperne over selve verket og over valg av inntjeningsmodell, men forutsetter og medfører at man slipper kontrollen over kopiene som den globale kopimaskinen Internett håndterer distribujonen [2] av.

Sagt på en annen måte: Denne aksjonen prøver å utøve kontroll på feil sted. Man kan ikke kontrollere kopiene, og alle forsøk på det er ikke bare økonomisk ufornuftige, men vil lede mot en alt-overvåkende og -kontrollerende politistat. Det man derimot kan kontrollere, er å få betalt for offentlig bruk og spredning, etterhvert som systemene for dette kommer på plass[3], og det er der kreftene bør settes inn.


Udokumentert utgangspunkt
Utgangspunktet for notatet er at artistene taper penger og platesalget går ned på grunn av fildeling, et utgangspunkt som ikke er bevist og der det finnes flere undersøkelser som peker i andre retninger. CD-platesalget utkonkurreres av DVD (nå også Bluray), og dataspill, ungdom bruker heller penger på mobil og SMS enn på plater, og alt det lovlige gratisinnholdet på Internett konkurrerer om folks tid og oppmerksomhet og bidrar til redusert salg.

Likevel er dette uholdbare og udokumenterte utgangspunktet retningsgivende ikke bare i notatet men også for Kulturdepartementets arbeid, bl.a. gjennom mandatet for departementets referansegruppe om fildeling og seminaret i juni i kjølvannet av referansegruppens arbeid.

Hele prosessen bærer preg av å være et pingpong-spill mellom opphavsrettsorganisasjoner og departementet, mens samfunnet ellers ikke er spesielt mye involvert, enda konsekvensene av arbeidet vil være store for alle.

Etter EFNs syn burde den nåværende lov-revideringsprosessen stoppes, og gjenopptas med en åpen og ikke forutinntatt innstilling. Spørsmålene som bør stilles og vektlegges er: hvor er vi og hvor ønsker vi å gå -- hvordan kan dagens lovverk harmoniseres med realitetene i den digitale hverdagen, og hvordan stimulere og tilrettelegge for å oppnå mest mulig kulturell og kunnskapsmessig innovasjon og produksjon, brukerdeltakelse og tilgjengelighet?


[1] se f.eks.
http://kunnskapsallmenning.no/mic/cc07.html
http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2010092111090449223163
http://efn.no/verk-finansiering.html

[2]
http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2010092111090449223163
http://www.endofcontrol.com/
http://www.slideshare.net/gleonhard/the-end-of-control-and-the-future-of-content-futurist-gerd-leonhard-authorsgoogle-san-francisco

[3] se f.eks.
http://fribit.no/prosjekter/genero/
http://oscri.org/
http://kunnskapsallmenning.no/ikts/cc21.html
http://www.magnatune.com/

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Thomas Gramstad og Bjørn Remseth, leder og nestleder i Elektronisk Forpost Norge.

Legg til ny kommentar

7 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
HEMMELIG NOTAT?
Skrevet 19.10.2010 15:08 av Heinrich Hjemmel

På hjemmesiden til Dele - ikke stjele, ligger notatet som et vedlegg til en pressemelding som ble sendt 8. oktober.

Wow, godt jobbet med å få tak i dette "hemmelige" dokumentet!

Svar på kommentar

 
 
HVA HETER DET?
Skrevet 19.10.2010 15:25 av Jørgen Ytreberg

Ikke bare det: "Tyveri" har fått et nytt synonym i begrepet "kulturdeling og global flyt av overtallige kopier".

Svar på kommentar

 
 
HEINRICH FØLGER IKKE MED...
Skrevet 19.10.2010 17:33 av Thomas Gramstad

@Heinrich:
Det er Ballade som er sent ute med saken. EFN avslørte dokumentet 8. oktober, jfr. www.efn.no. Avsløringen ble også sendt ut til landets aviser og er omtalt bl.a. i en del nettaviser -- som du ikke leser.
Dermed fikk nok Dele-ikke stjele det travelt med å legge ut dokumentet på sitt eget nettsted.

Svar på kommentar

 
 
USAMMENHENGENDE?
Skrevet 19.10.2010 17:39 av Thomas Gramstad

@Jørgen:
Jeg er redd jeg ikke klarer å få øye på noen sammenheng mellom "tyveri" og "global deling av kultur". Kan du forklare litt nærmere og mer eksplisitt hva du mener?
Men først kan det kanskje være en ide å lese litt mer på Ballade:
Bedre enn gratis
http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2010092111090449223163

Svar på kommentar

 
 
SAMMENHENG
Skrevet 20.10.2010 17:27 av Jørgen Ytreberg

Om du kopierer cd'er jeg har gitt ut og gjør den tilgjengelig for alle og enhver fordi du mener at alle MÅ høre den (ikke at det kommer til å skje), forhindrer ikke det at du er med på å gjøre varen gratis på samme måten som en heler gjør dyrt tjuvgods mistenkelig rimelig. Artikkelen du refererer til ser stort sett ut til å tåkelegge at intensjonene bak å laste ned "gratis" er at man ikke vil betale for en vare, og slik jeg ser det er ikke det mer høyverdig enn å snike seg inn på en konsert. Det var siste ord fra denne kanten.

Svar på kommentar

 
 
#$@$@#$$%@
Skrevet 20.10.2010 23:09 av Trallalla Giraffe

Jørgen, folk gidder ikke begynne å kjøpe cd-plater bare fordi du er selvrettferdig, og det er vel neppe så mange som gidder å diskutere med en som argumenterer med at kopiering er det samme som stjeling heller. Men jeg biter, litt.

Artikkelen handlet om at personvernet kan bli svekket for at plateselskaper skal kunne tviholde på en foreldet distribusjonsform av kultur. Ingen har pratet om privatkopiering av cd-er. Og hvem i alle dager er det fortsatt driver og kopierer cd-er forresten?

Svar på kommentar

 
 
LØSNINGSORIENTERT?
Skrevet 21.10.2010 17:29 av Erik Honoré

@Thomas:

Istedenfor å angripe opphavsmenn og artister for å ønske en slutt på piratkopieringen, hvorfor benytter ikke EFN sin kompetanse til å jobbe for de lovlige og bærekraftige, fremtidsrettede løsningene? Wimp, Headweb osv., der det faktisk går penger tilbake til dem som skaper og finansierer kulturproduktene - og det dermed blir mulig å finansiere nyproduksjon?

Det er helt snudd på hodet å klandre artister, filmskapere, forfattere og deres representanter for innstrammingen - for det er faktisk piratene som er årsaken til at det er nødvendig med regulering. Det blir som å angripe Oslo Sporveier fordi de er nødt til å ha billettkontroller (med den inngripen i "privatlivets fred" det innebærer).

Utviklingen går mot at fildeling snart er ganske gammeldags - nå som vi alle er kontinuerlig på nett og streaming utvilsomt vil overta. Kanskje er dette faktisk en god nyhet for innholdsprodusentene, for streaming kan være enklere å regulere og flere lovlige streamingtjenester er allerede godt etablert.

Men uansett trengs det tydeligere lovgivning og ikke minst en holdningsendring, og det er dette som nå skjer over hele verden. Så da bør EFN ta stilling til om de vil være en konstruktiv debattpartner, eller fremstå som konspirasjonsteoretikere.

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no