Foto: kilden.com

Usikkert for Kilden

Det nye kulturhuset i Kristiansand vurderer å øke utleiepriser og kutte i tilbudet om kommunen vedtar budsjettinnstillingen.

Når året skifter til 2012 åpner Kilden teater- og konserthus sitt første offisielle driftsår. Nybygget skal huse institusjonene Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør. Disse finansieres 70 prosent av staten og 30 prosent av kommunale og regionale myndigheter.

Kilden har også et fjerde bein det skal stå på, nemlig kulturhusdriften, som er et kommunalt og regionalt anliggende.

Til denne delen av virksomheten har Kilden planlagt med et budsjett på 10,9 millioner kroner. Dette ser nå ikke ut til å kunne gå i balanse siden tilskuddet fra Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune er innstilt på å ligge to millioner kroner under dette.

- Det betyr per i dag at vi har et budsjett som ikke går i balanse, sier Gunnar Grimstad, som er daglig leder for Kilden kulturdrift.Les også: Skjebneuke i Kristiansand


Ikke i balanse
Blir kuttet vedtatt vil det få betydelige konsekvenser for Kildens drift.

- For det første kan vi ikke levere det vi skal eller bør levere. I verste fall kan organisasjonsmodellen rakne, med klare skillelinjer mellom økonomien mellom de ulike institusjonene fordi vi har ulik finansiering. Vi jobber oss gjennom dette og har ikke konkludert, men vi må se på om vi for eksempel skal øke utleieprisen. Det andre er at vi ikke kan ta kunstneriske sjanser. Vi kan kanskje ikke kjøpe produksjoner utenfra, kanskje la det stå tomt, eller avlyse en del prosjekter som ikke gir direkte inntekt, men som er en del av helhetstilbudet som for eksempel familiearrangementet Lørdagskilden og seniordagen, sier Grimstad.

- Hva gjør dere før det skal konkluderes i kommunen på onsdag?

- Vi har vært i kontakt med politisk og kommunal ledelse for å påvirke en endring slik at vi får det vi burde ha for å få budsjettet i balanse.

- Hvis vi ikke finner gode løsninger må vi være harde og brutale og kutte en del prosjekter og da mister vi mangfoldet. Og da er det gjerne det smale repertoaret som må lide. Nå er det kroner og øre som bestemmer, sier Grimstad.


Kritisk med økt husleie
Erik Honoré i Punktfestivalen er overrasket over situasjonen. Festivalen skal leie seg inn i Kilden fra og med neste år.

- For vår del vil det være ganske kritisk om leie av lokaler øker i voldsom grad, fordi vi opererer med stramme budsjetter i utgangspunktet. Det gjelder også for en del av de andre leietakerne på Kilden, som skal utgjøre det fjerde beinet og er kulturhusdriften der leieinntektene kommer inn.

Forutsetningen har vært hele tiden at Kilden også skal være for institusjoner og aktiviteter utenom de tre hovedinstitusjonene, mener Honoré.

- Det er en del av legitimiteten til Kilden som prosjekt at det skal være bred aktivitet ved siden av de tre faste aktørene.

- Kan dette bety at vi finner Punkt i Agder Teater også neste år?

- Jeg tror ikke det er en realistisk mulighet for å være på Agder Teater. Vi er nødt til å planlegge med Kilden. Vi skal ha Brian Eno som gjestekurator neste år, vi har begynt planleggingen og hatt Eno på besøk. Man planlegger med lang horisont, så alle planer fra vår side og fra Enos side er lagt ut fra at vi skal på Kilden. Datoene er satt, og billettsalget er i gang.

- Vi har kommet så langt at vi har begynte å fordele arrangementene på scener og selge early bird festivalpass: Det er for sent å snu for vår del. Vi må bare satse på at dette ikke innebærer at vi får problemer, sier Honoré.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no