Foto: Carl Kristian Johansen

Husk søknadsfrist reisestøtte 1. juni

UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte, musikk.

UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte, musikk omfatter alle sjangere og har i 2012 en samlet ramme på kr. 3 850 000. Neste søknadsfrist er 1. juni 2012.

MIC Norsk musikkinformasjon forvalter Utenriksdepartementets tilskuddsordning til profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Ordningen har som formål å yte støtte til reisekostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk internasjonalt. Forutsetning er imidlertid at det er et reelt prosjekt, hvor det foreligger invitasjon og hvor sted og dato for konserten/e er fastlagt. Den økonomiske rammen i 2012 er kr. 3 200 000. Det kan innen 1. juni søkes for prosjekter som begynner etter 15. juni.

UDs støtte til kulturutveksling med Land i Sør forvaltes også av MIC. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene skal ha som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv. Det kan gis støtte til flerårige prosjekter. Den økonomiske rammen for 2012 er kr 650 000.

All kommunikasjon rundt støtteordningene foregår elektronisk og du finner informasjon og søknadsskjema på www.stikk.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no