Foto: Carl Kristian Johansen

Søknadsfrist for reisestøtte er 1. september

UDs tilskuddsordninger for reise- og prosjektstøtte på musikkfeltet.

Reisestøtte til konserter i utlandet
UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen. Ordningen har i 2012 en økonomisk ramme på kr 3 200 000. -> www.stikk.no

Tilskudd til kultursamarbeid med Land i Sør
Støtten til kultursamarbeid med Land i Sør skal stimulere til utvikling og gjennomføring av musikkprosjekter som skaper samarbeid mellom komponister, musikere og musikkbransjefolk i Norge og i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i 2012 en økonomisk ramme på kr 1 200 000. Det kan gis midler til reise, opphold og andre prosjektkostnader. Kultursamarbeidet skal bidra til langsiktig styrking av musikklivet i samarbeidslandene. -> www.stikk.no


Søknadene behandles av MICs fagutvalg som har møte 11. september 2012. Resultatene blir publisert på stikk.no og ved utsending av pressemeldinger dagen etter fagutvalgsmøtet. Søkerne mottar melding direkte via sms og epost og svar vil bli sendt ut umiddelbart etter at søknadsbehandlingen har funnet sted. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Kristin Danielsen(leder) og Sverre Lunde som er UDs observatør i utvalget.

Under reisestøtte til profesjonell musikeres konserter i utlandet kan det søkes om konserter/turneer i perioden 2012/2013. Prosjektene må på søketidspunkt være reelle/bekreftet. Husk å laste opp invitasjon og budsjett med både inntekts- og utgiftsside.

For mer informasjon vedrørende ordningene kontakt Lisbeth Risnes tlf. 9593 5575 lisbeth@mic.no eller direktør Kristin Danielsen tlf. 416 77 568 / kristin@mic.no. Søknadsskjema og retningslinjer for begge ordningene finner du på MICs elektroniske søkeportal www.stikk.no.

Søknadsfrister er 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no