Loui Törnqvist er direktør i noteforlaget Edition Wilhelm Hansen
Foto: Edition Wilhelm Hansen

- Forkastelig av NRK

INNLEGG: Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, Bartók, Britten, Barber og Strauss er komponister som ikke blir spilt som en følge av NRKs utfall mot internasjonale noteforlag. Det overlever nok disse "døde" komponistene, men aksjonen er spesielt synd og forkastelig overfor nålevende norske komponister, skriver Loui Törnqvist i forleggeren Edition Wilhelm Hansen i København.

Vi har med forundring lest Alf Magnus Reistads utfall mot de ”utenlandske musikkforlag”.

Når man fremfører musikalske verk som er omfattet av beskyttelsestiden i den norske åndsverksloven, betaler man delvis den immaterielle retten til TONO, hvor NRK betaler en fast sum. Utover dette betaler man for den fysiske leien av komponistens og forlagets noter til hver av orkesterets musikere, som i parentes bemerket kan være veldig kostbare å produsere.

Ved kringkasting av en oppførelse, enten det er NRKs eget orkester eller et av landsdelsorkestrene, betales en tilleggsleie for den ytterlige utnyttelse av rettighetene til kringkastingen.

Dette er en praksis alle andre radiostasjoner anerkjenner og respekterer, i noen land ved avtale – i andre som fast praksis. Av enhver form for inntekt betaler forlaget naturligvis royalties til komponistene.

Alf Magnus Reistad har valgt å personlig henvende seg til norske komponister som har sine verk utgitt på utenlandske forlag. Det er nettopp disse komponistene som for alvor vil merke de økonomiske følgene av NRKs enegang og blir stående som gissel, til tross for at deres musikk utgjør en liten del av repertoaret NRK nå nekter å kringkaste. Andre komponister som ikke lenger vil bli sendt på NRK vil eksempelvis være: Shostakovich, Prokofiev, Stravinsky, Bartók, Britten, Barber og Strauss.

Det overlever nok disse ”døde” komponistene, men det er synd for NRKs lyttere - og en spesielt synd og forkastelig praksis overfor de nålevende norske komponistene, som er svært avhengige av sine rettighetsinntekter, og dessuten er med på å skape dette og neste århundres store musikalske opplevelser.

Siden 2004 har NRK, under Alf Magnus Reistad, ført en egenhendig politikk i forhold til samtlige av sine europeiske kolleger. Alle radiostasjoner innenfor EBU (European Broadcasting Union) betaler leie etter de lokale tariffer, med mindre de - som blant annet BBC og DR - har forhandlet seg til frikjøpsavtale (”blanket fee”). Denne modellen er litt dyrere i første omgang, men gir til gjengjeld mulighet for ubegrenset kringkasting i en avtalt periode.

Alf Magnus Reistad og NRK har dessuten nektet å informere forlagene om bruken av opptak basert på leid notemateriale, og bevisst forsøkt å villede flere utenlandske forlag angående avtaleforhold mellom NRK og de norske orkestrene. I den sammenheng blir man neppe overrasket over at enkelte forlag prøver å sikre seg forhåndsavtaler før de sender av gårde leiematerialet sitt.


Loui Törnqvist er administrerende direktør for noteforlaget Edition Wilhelm Hansen i København, som er en del av Music Sales Group.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Loui Törnqvist er direktør i noteforlaget Edition Wilhelm Hansen

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no