Publiseringsstøtteutvalget kan for lite om pop, og er for orientert mot klassisk, jazz og folkemusikk (her representert ved DakhaBrakha, som åpnet Oslo World Music Festival i 2011), skriver lederne for plateselskapenes organisasjoner.
Foto: Presse

Publiseringsstøtte og utvalg

INNLEGG: Bransjen oppfatter ikke publiseringsstøtteutvalget som sjangernøytralt, skriver lederne for plateselskapenes organisasjoner.

Norsk Kulturråd har oppnevnt et utvalg som skal disponere 20 - 25 mill.kr. i publiseringsstøtte for fonogramproduksjon. Utvalget er oppnevnt av Kulturrådet, uten at bransjen er bedt om å melde inn kandidater. Sammensetningen av utvalget er kritisert av IFPI og FONO, som fram til utnevnelsen av dette utvalget har hatt et nært samarbeid med Kulturrådet om utformingen av publiseringsstøtteordningen.

Kulturrådets påpeker (i et innlegg på Ballade 16.03.) at sjangernøytralitet er sterkt ønskelig både for Kulturrådet selv og Samstemt!, og at vi underkommuniserer dette. Tvert i mot: Vårt hovedpoeng er nettopp at bransjen aldeles ikke oppfatter utvalget som sjangernøytralt. Vi mener at utvalget er sjangermessig skjevt ettersom det brede populærmusikkfeltet knapt er representert, men klassisk, folkemusikk og jazz har sine opplagte talsmenn/kvinner i utvalget.

I tillegg mener vi at nesten ingen i utvalget sitter med nødvendig kompetanse om platebransjen, noe vi mener er avgjørende for å ta gode avgjørelser og riktige beslutninger når støtten er ment å skulle styrke produksjonsmiljøet.


Les også: Samstemt! etterlyser bransjekunnskap


Nye krav
Publiseringsstøtteordningen (PSO) er en fortsettelse av den tidligere innkjøpsordningen for plater.

Det er likevel noen viktige endringer: PSO er en støtteordning for å sikre en fortsatt kvalitativ norsk plateproduksjon, som innkjøpsordningen var det. Men siden det ikke lenger kjøpes inn plater for distribusjon til bibliotekene, har formidlingsoppdraget og tilgjengeliggjøringen blitt overlatt til plateselskapene selv. Disse må sørge for formidling og synliggjøring (les: publisering) av innspillingene overfor publikum. Dette er et viktig oppdrag, og stiller noen krav til selskapene.

I et samarbeid mellom IFPI, FONO og Kulturrådet om utformingen av ordningen, har man derfor vært enige om at dette nye elementet burde avstedkomme endringer i sammensetningen av utvalget. Fra vår side har vi anbefalt ”et utvidet, bredt sammensatt og kompetent utvalg”. Det siste og nye kriteriet for ordningen – at man skal vurdere produsentens evne og ressurser til selv å bringe produktet fram til publikum - gjør det bl.a. nødvendig at bransjekunnskap er representert i utvalget. Dette er som sagt i liten grad tilfelle.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Profesjonalisering er nødvendig
Profesjonalisering av produksjonsmiljøet er ønsket av bransjen selv, kulturpolitikere og alle som driver med eksport av norsk musikk. Hvis vi ikke får til dette, vil vi neppe oppleve fremgang for norsk produksjon og musikkeksport.

Derfor blir sammensetningen av dette utvalget faktisk viktig. Det er av avgjørende betydning at midlene i hovedsak går til de mest profesjonelle utgiverne – ettersom disse innehar størst formidlingskompetanse. Dette er også nedfelt i retningslinjene for ordningen.


Ikke tatt inn nye kriterier
Når utvalget i hovedsak ser ut til å være etablert ut fra en tanke om sjangerspredning og sjanger-representasjon, riktignok med svært beskjeden kompetanse på populærmusikk, vitner dette om at Kulturrådet ikke i tilstrekkelig grad har tatt inn over seg at dette er en ny ordning med nye kriterier. (Vi noterer at «profesjonalisering av produksjonsmiljøet» ikke nevnes i Kulturrådets innlegg i Ballade.) Den sjangertankegang som stadig gjør seg gjeldene (”vi må først og fremst ta vare på de smalere sjangere”), er foreldet og bør ikke prege dette utvalget. Ifølge ferske uttalelser lever denne holdningen dessverre i beste velgående blant utvalgsmedlemmene.


Les også: Innspillskonferanse om kjønnsbalansen i musikklivet


Berettiget til meninger
PSO skal bidra til profesjonalisering av feltet, uavhengig av sjanger. Disponert riktig, vil midlene fra ordningen tjene alle sjangere, fordi profesjonelle utgivere innen alle sjangere vil styrkes, og derigjennom bidra til at kvalitetsinnspillinger når ut til publikum.

FONO og IFPI organiserer til sammen 145 profesjonelle utgivere innen alle sjangere. Vårt mål er å styrke disse selskapenes evne til å være ressurssentra for opphavsmenn og artister, og viktige hjelpere for å fremme deres karrierer – til glede for publikum. PSO er en viktig ordning for at vi skal lykkes – og vi mener oss berettiget til å mene noe om hvordan ordningen bør utformes. Vi har støtte fra statssekretær Lubna Jaffery: ”Vi legger til grunn at Norsk Kulturråd søker å oppnå en representativ og kompetent sammensetning av sine fagutvalg og at de har en god dialog med bransjen om dette.

Vi imøteser møter med utvalg og Kulturråd for å sikre at ordningens gode intensjoner etterfølges.

Erling Andersen er daglig leder for FONO, foreningen for uavhengige norske plateselskap. Marte Thorsby er direktør for IFPI, de største plateselskapene organisasjon.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Publiseringsstøtteutvalget kan for lite om pop, og er for orientert mot klassisk, jazz og folkemusikk (her representert ved DakhaBrakha, som åpnet Oslo World Music Festival i 2011), skriver lederne for plateselskapenes organisasjoner.

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no