Valkyrien Allstars er et av bandene som er med på Kirkelig Kulturverksteds seneste utgivelse, 'Norge, mitt Norge...?'
Foto: rambleon.no

Kvalitetsmusikk koster

INNLEGG: Det frie markedet alene er ikke det beste for musikktilbudet, skriver Erik Hillestad

Innlegget er et svar på innlegget "Skal vi lovfeste Hillestads inntekt?" fra Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet, red. anm.

Debatten om ny musikklov dreier seg om hvorvidt publikum i fremtiden skal ha tilgang til nyprodusert, norsk kvalitetsmusikk eller om de må nøye seg med det som allerede er produsert, supplert av noen hit-orienterte nykommere.

Det øvrige tilfanget av nyprodusert norsk musikk, inklusive sjangere som tidligere ga lønnsomhet, må over på støtte fra det offentlige, dersom vi ikke kan skape en bedre forretningsmodell for digitale tjenester, slik at det lønner seg å investere i norske nyproduksjoner. Siden avstanden mellom strømmingsinntekter og en bærekraftig modell er så astronomisk, synes en lovregulering å være det eneste realistiske alternativet, dersom vi skal opprettholde en livskraftig, profesjonell musikkbransje.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Tenker kortsiktig
Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet må gjerne tenke at han kjemper forbrukernes sak ved å overlate alt til det frie marked. Jeg tillater meg å hevde at han tenker kortsiktig. Jeg tror at markedet i upåvirket form over tid snevrer inn tilbudet, svekker den reelle konkurransen som også gir norske produsenter en fair sjanse. I praksis lures publikum til å tro at de får musikk billig, mens de egentlig bare må ut med mer over skatteseddelen, fordi en økende strøm av artister med stort meddelelsesbehov vil øke presset på tilskuddsordningene.

Det koster penger å produsere kvalitetsmusikk. Noen må dekke regningen, dersom vi skal opprettholde en musikkproduksjon som kan betjene og reflekterer den store bredden av musikk som vi utdanner musikere til og som publikum ved sine konsert- og lyttervaner viser at de faktisk ønsker.


Les også: NOPA vil ha en "musikklov"


Grov forenkling
Nordtvedt hevder at norske forbrukere har vært med på å snu ”den selvforskyldte trenden musikkbransjen har vært i”.

Det er en forenkling så grov at det nærmer seg en usannhet.

Han påstår også at jeg behandler publikum som en pariakaste. Da vil jeg gjerne spørre om han synes at en håndverker eller en advokat behandler sine kunder som en pariakaste ved å drive en virksomhet som søker å få investeringer og utgifter dekket? Man kan hevde at strømmingstjenestene likner mer på en form for kringkastingsdrift, noe man betaler for i form av en fast lisens eller en avgift. Men da er vi nettopp over på en type virksomhet som reguleres i form av tildeling av konsesjoner som stiller krav om oppfyllelse av visse regulerte forpliktelser.

Altså er vi veldig nær det vi ber om: En lovregulering som først og fremst skal tjene det norske publikum.

Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Valkyrien Allstars er et av bandene som er med på Kirkelig Kulturverksteds seneste utgivelse, 'Norge, mitt Norge...?'

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no