Stjernekamp og Norges musikkhøgskole

INNLEGG: Studentene får ikke betalt, men relevant og verdifull studieerfaring, skriver Kjetil Solvik ved NMH.

Anders Eriksson har et innlegg i Ballade 9. oktober der han kritiserer NRK for å bruke gratis arbeidskraft fra Norges musikkhøgskole (NMH) i en Stjernekamp-produksjon.

Selv om han først og fremst retter sin kritikk mot NRK og produksjonsselskapet Monster, ønsker vi fra NMH å klargjøre og begrunne vår involvering i prosjektet.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


I tråd med strategi
NNM har et mål om å gi sine studenter gode og relevante utdanninger. Dette søker vi å oppnå gjennom realistiske opplæringsarenaer og tett kobling til det profesjonelle yrkeslivet.

Dette er for øvrig fullt ut i tråd med regjeringens strategi for økt bruk av yrkespraksis som del av all høyere utdanning (Se f.eks. St.mld. nr 44 (2008-09) – Utdanningslinja).


Nødvendig, men uten honorar
NMH har alltid vært en aktør i det offentlige musikktilbudet, først og fremst gjennom mellom 300 og 400 offentlige konserter pr år, der det i all hovedsak er studenter som medvirker, som en helt nødvendig del av sitt studium og uten honorar.

Vi mener det er viktig å bringe studentpresentasjoner ut av NMHs egne konsertsaler og over på andre arenaer. Det å gjennomføre en kunstnerisk prosess helt fram til en offentlig presentasjon innenfor realistiske rammer er en helt vesentlig del av læringsprosessen, det holder ikke å bare øve inn repertoaret.


Les også: Til fremtiden, fra Arne


Relevant og verdifull
Vi har ulike praksisordninger der studenter deltar i profesjonelle aktiviteter, for eksempel samarbeidsordninger med symfoniorkestre, der studenter deltar i profesjonelle produksjoner, under veiledning og som del av sitt studium.

Vi har eksamensordninger der studenter deltar som solister og dirigenter med profesjonelle orkestre i offentlige produksjoner, fortsatt uten honorar. Og en sjelden gang deltar studenter også i fjernsynsproduksjoner, fortsatt som del av sitt studium, under veiledning av kompetente lærere og uten honorar. Denne typen yrkespraksis er svært relevant og svært verdifull.

Dette er rett og slett en del av dagens utdanningsvirkelighet, og en helt nødvendig del, hvis NMH skal kunne tilby sine studenter utdanninger som er faglig og kvalitetsmessig på høyde og gjør dem i stand til å konkurrere i et internasjonalt arbeidsmarked.


Følg Ballade på Twitter


Pedagogisk siktemål avgjørende
Det å sette sammen et ensemble med studenter og noen få svært erfarne musikere, slik vi gjorde i storbandet som deltok i Stjernekamp, har vist seg å gi svært god læringseffekt. Vi har gjort tilsvarende tidligere, og kommer til å gjøre det igjen, neste gang allerede om noen få uker, da vi etablerer et ensemble med studenter og noen erfarne orkestermusikere fra Oslo-Filharmonien, under ledelse av dirigentstudenter og Jukka-Pekka Saraste.

I alle slike situasjoner er det en selvfølge at de profesjonelle får betalt ordinært honorar, mens studenter som deltar i dette som en studieaktivitet ikke får betalt. Samtidig kan det være grunn til å understreke at vi alltid legger vekt på at slik studentdeltakelse skal ha et pedagogisk siktemål og være klart forankret i emnebeskrivelser og studieplaner. Det hender at vi engasjerer studenter (eller frilansere) til aktiviteter som ikke har et slikt pedagogisk siktemål, og da får de betalt for sin medvirkning.


Les også: Kvartettforkjemperen


Interaksjon
NMH har, som Anders Eriksson, omtanke for frilansmusikernes kår. Imidlertid må det gå an å se det viktige samspillet mellom utdanning og profesjonelt yrkesliv som en styrke for både utdanningen og profesjonen. Yrkesutøvere på høyt nivå krever studier på høyt nivå og studier på høyt nivå krever interaksjon med det profesjonelle yrkeslivet.

Og samtidig som studieaktiviteter noen ganger har en kvalitet som gjør at det kan oppleves som å konkurrere med og fortrenge frilansmusikere, er det også slik at Norges musikkhøgskoles studieaktiviteter bidrar til levebrødet for mange frilansere, både som lærere og som musikere.


Kjetil Solvik er studie- og FoU-sjef ved Norges musikkhøgskole

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Mer i MICs bransjeregister


Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no