MIC legges ned

Etter 33 år i musikkens tjeneste har styret i MIC Norsk musikkinformasjon på styremøte onsdag 7. november vedtatt å legge ned stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Stortings Prop. 1 S (2012-2013) der det fremgår at tilskuddet som tidligere ble utbetalt til Music Export Norway AS og Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon fra 1. januar 2013 vil bli utbetalt til stiftelsen Music Norway. I samme dokument står det at notevirksomheten i MIC skal overføres til Nasjonalbiblioteket.

I pressemelding av 15. juni, fra Kulturdepartementet, som informerer om opprettelsen av Music Norway står det at Ballade.no ikke vil bli en del av Music Norway. Det nye styret i Music Norway skal vurdere en uavhengig organisering av Ballade.no.

Virksomheten deles inn i fire.
Kulturdepartementet konkluderte i juni i år med å sammenslå de to organisasjonene MIC og MEN (Music Export Norway) til Music Norway. I forbindelse med sammenslåingen så departementet behov for å dele opp virksomheten i MIC for å rendyrke profilen til Music Norway.

Så langt det lar seg gjøre vil vi i MIC opprettholde daglig drift, men desember måned vil være preget av omorganiseringen. Aktiviteten i MIC vil derfor være noe redusert. Detaljer rundt dette vil bli informert om underveis.

Notevirksomheten
Notevirksomheten skal overføres til Nasjonalbiblioteket. Ledelsen i MIC, Music Norway og Nasjonalbiblioteket er i gang med samtaler om hvordan overførselen skal skje på best mulig måte. Så snart detaljene rundt overførselen er klare vil de involverte parter bli kontaktet og informert om hvordan de da skal forholde seg. Det vil legges til rette for at de tjenester som i dag utføres av MIC i forbindelse med notevirksomheten skal videreføres i Nasjonalbiblioteket.

De ansatte som tilbys overflytting til Nasjonalbiblioteket vil være:
Torkild Hansen - Arkiv- og produksjonssjef
Karen Rygh – Bibliotekar
Margrethe Bue – Produksjonssekretær

Music Norway
Den nyopprettede stiftelsen Music Norway skal legge til rette for eksporttiltak og internasjonal profilering av norsk musikk. Stiftelsens arbeid skal være forankret i musikklivets behov og øke interessen for og bruken av norsk musikk i alle sjangrer. Stiftelsen skal videre bidra til økt kunnskap, forskning, kartlegging og analyse av det norske og det internasjonale musikkfeltet.

Prosessen med ansettelse av direktør i Music Norway er i gang. Og vil avklares i nær fremtid. Den nye stiftelsen vil ha oppstart 01. januar 2013. Lokaliseringen er lagt til «Halvbroren» i Observatoriegata 1B, Nasjonalbiblioteket.

De ansatte som tilbys overflytting fra MIC til Music Norway vil være:
Aslak Oppebøen – Informasjonssjef
Hilde Holbæk-Hanssen – Seniorrådgiver
Tomas Lauvland Pettersen – Informasjonskonsulent
Karoline Røed Tønnesen – Informasjonsmedarbeider
Lisbeth Risnes – Administrasjonssjef
Camilla Oppegaard – Administrasjonskonsulent
(Carl Kristian Johansen – Redaktør ballade.no)

MICs nåværende leder Kristin Danielsen søker ikke stillingen som direktør i Music Norway.

Ballade
Styret i Music Norway har fått i oppdrag å vurdere en uavhengig organisering av Ballade. Arbeidet er i gang, men ikke avklart på nåværende tidspunkt. Ballade skal ikke være en del av Music Norway.

Ansatte som eventuelt tilbys overflytting til Ballade:
Carl Kristian Johansen – Redaktør

Transposition
Samarbeidsprosjektet Transposition vil opprette egen stiftelse. De vil ikke være samlokalisert med Music Norway, og jobber nå med å planlegge videre drift.

Vikarierende prosjektleder Vivi Reierstad vil følge prosjektet videre til Nina Hodneland er tilbake på plass.


For ytterligere opplysninger kontakt Kristin Danielsen:
416 77 568 eller kristin@mic.no

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no