UDs reisestøtte - søknadsfrist 1. november

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter alle sjangere og har i 2006 en samlet ramme på kr. 1.800.000. Det er søknadsfrist 1. november. Resultatene fra søknadsbehandlingen vil bli gjort kjent 24. november.

Fly (SAS)

UDs reisestøtteordning for konserter i utlandet har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter utenfor Norge. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og har en ramme for 2006 på kr. 1.300.000. Utenriksdepartementets arbeid med presentasjon av norsk kultur i utlandet har et langsiktig perspektiv. Et hovedmål er å bidra til internasjonaliseringen av norsk kulturliv bl.a. ved at norske musikere kan delta aktivt på den internasjonale konsertarenaen.

Støtteordningen til kulturutveksling med land i sør skal stimulere til musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i utviklingsland. Også denne ordningen omfatter alle sjangere og har i år en ramme på kr. 500.000. Kultursamarbeidet har som mål å bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativitet og internasjonalt samarbeid. Det kan gis støtte til både ”import og eksport” av musikere, komponister og representanter ulike typer musikkinstitusjoner. Prosjektene som støttes skal fremme kompetansebygging og institusjonsutvikling. Kulturutveksling med utviklingsland må skje innenfor de generelle rammene for norsk bistandsarbeid. Dette betyr at tildelingene er avrenset til bestemte land, og at de direkte eller indirekte skal bidra til å fremme fred, utvikling, velferd og likestilling i utviklingsland.

Alle søknadene behandles av et fagutvalg som for tiden består av: Hilde Bjørkum, Tomas Lauvland Pettersen, Tore Flesjø, Helge Skansen, Gry Zakariassen og Svein Bjørkås (leder). Observatører fra UD er Eva Lous og Sverre Lunde. Fagutvalget har møte 22. november for behandling av søknadene. Resultatet blir publisert på MICs nettsider og svar vil bli sendt ut så fort det er klart.

Søknadsfrist er altså 1. november. Det kan søkes midler til konserter og turneer som gjennomføres i 2006 og 2007. Mer informasjon om støtteordningene og tidligere tildelinger finner du på lenkene under.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no