Tildelingene fra UDs reise- og prosjektstøtte for musikk, mars 2008

The Lionheart Brothers, Shining, Real Ones, Gothminister, The Core og Unni Løvlid er noen av artistene som kan legge til midler på inntektssiden i sine turnebudsjetter for våren. Tildelingene fra UDs reisestøtteordning for musikk og prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør, som forvaltes av MIC, er nå klare.

Shining 2007

Reisestøtteordningen

Skal man dømme etter antall søknader som har kommet inn til reisestøtteordningen, har norske artister og utøvere aldri vært mer aktive på det internasjonale live-markedet. Hele 164 søknader om reisestøtte til norske band, artister og utøvere kom inn før fristen utløp 1. mars. Konkurransen om midlene er hard - kun 52 artister og utøvere fikk sine søknader innvilget.

Et lite utvalg artister og utøvere som denne våren får litt mer å rutte med når de skal turnere i utlandet: The Lionheart Brothers , som turnerer i Storbritannia denne uken, kan legge til 20 000 til reisebudsjettet. Shining, som gjorde stor suksess på South by Southwest og i New York tidligere i vinter, får også 20 000 for å reise tilbake til et stadig voksende publikum i USA. Gothminister er for tiden ute på en lang Europaturne og MICs fagutvalg har tildelt 20 000 til denne turneen. Terje Isungset får også 20 000 for å fremføre sine særegne iskonserter i Japan, Canada og Nederland mens The Core kan legge til 20 000 til turnebudsjettet før de tar turen til Kina senere i år.

Totalt ble det søkt om hele 5.553.219 kroner fra reisestøtteordningen og det ble bevilget kr 602 400.
Se fullstendig liste over tildelinger på www.stikk.no.

Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør

Kriteriene for tildeling av prosjektstøtte til land i sør på musikkfeltet er bilateral kulturutveksling med utviklingsland og må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid og samarbeid som skal bidra til kompetansebygging, institusjonsutviking og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid.

Komiteen har tidligere etterlyst solide og langsiktige prosjekter innenfor rammene for denne ordningen. Ved forrige tildelingsrunde ga komiteen for første gang tilskudd til flerårig prosjektstøtte til to aktører. Denne runden var det i alt 28 søknader og komiteen valgte å gi tilskudd til fem prosjekter. Av disse kan nevnes Førde Internasjonale Folkemusikkfestivals prosjekt ”Alliance of civilizations – dialogue through art and culture”, Anne Hytta og Mohammed Issas Zanzibar-baserte prosjekt, Tirill Dørum Bengtsson, Åsmund Kleivenes og Karlin Rosalie Brooschs ”Samba for strykere”, Kristiansand Symfoniorkester og Det Norske Blåseensembles prosjekt i Bolivia samt Tromsø World Music Festival.

Totalt ble det søkt om hele 2.186.794 kroner til prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør og det ble bevilget kr 212.000.
Se fullstendig liste over tildelinger på www.stikk.no.

UDs reisestøtte for norske profesjonelle musikeres konserter i utlandet, og prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør forvaltes av MIC og fordeles tre ganger pr. år. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Nils Bjerkestrand og Svein Bjørkås (leder). Sverre Lunde og Eva Lous fra UD er observatører i utvalget. MICs fagutvalg fordelte 2. april til sammen 814 400 kroner innenfor de to ordningene.

For mer informasjon vedrørende tildelingene kontakt Lisbeth Risnes.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no