Jenny Hval er blant dem som har fått UDs reisestøtte i denne omgang.

Reisestøtten er fordelt

Tildelingene fra UDs reisestøtteordning er nå klare. 67 av de 136 søknadene som kom inn fikk tilslag.

UDs reisestøtteordning, som forvaltes av MIC Norsk Musikkinformasjon, er fordelt. 67 av de 136 søknadene som kom inn har fått tilslag fra reisestøtteordningens fagutvalg. Totalt ble det søkt om 3.677.650 kroner, og bevilget 832.000 kroner.

Her er noen av prosjektene som nå kan oppjustere inntektssiden på turnebudsjettet:

Elisabeth Vatns Piper on the Roof Ensemble skal spille en viktig showcase på Womex-messen i København senere i høst og legger også ut på en Japanturne nå i september. MIC/UD støtter turneaktivitetene med 25 000.

I november og desember legger TrondheimSolistene ut på turne med Tine Thing Helseth som solist. Turneen, som omfatter en rekke konserter i renommerte konsertsaler i Tyskland og Sveits, blir støttet av fagutvalget med 80 000,-

Nytt av året er at reisestøtten nå deles ut fire ganger i året. Tidligere har man operert med tre tildelingsrunder i året, men for å imøtekomme ønsker fra artister og utøvere som ofte må forholde seg til korte tidsfrister og hektiske turneplaner har MIC nå gjort ordningen mer fleksibel. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Maja Ratkje og Martin Revheim (leder). Sverre Lunde og Jan Gerhard Lassen fra UD er observatører i utvalget.

I 2010 er den resterende søknadsfristen satt til 1. desember for prosjekter som starter etter 15. desember


Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør
I støttekategorien Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør er det fem prosjekter som blir tildelt midler fra ordningen.

Kriteriene for tildeling av prosjektstøtte til land i sør på musikkfeltet er bilateral kulturutveksling med utviklingsland og må skje innen de generelle rammer for norsk bistandsarbeid og samarbeid som skal bidra til kompetansebygging og institusjonsutviking, og generelt fremme utviklingspolitiske mål. Kultursamarbeidet skal bidra til å styrke lokale krefter, identitet og verdier, samt å stimulere til kreativt og internasjonalt samarbeid.

5 av i alt innkomne 15 prosjektsøknader ble innvilget. Totalt ble det søkt om 1.025.595 kroner og til de innvilgede søknadene ble det tildelt 115.000 kroner.

En av søknadene som får den største tildelingen er den ambulerende festivalen On The Edge of Wrong som denne gangen lander i Cape Town i mars 2011 – tverrkunstfestivalen støttes med 30 000,- av fagkomiteen.


Etterspør flere søknader
Fagutvalget etterspør enda flere søknader som har som hovedmål å fremme økonomisk utvikling og velferd i utviklingsland basert på tanken om at all kulturutfoldelse er utviklingsfremmende i seg selv og oppfordrer musikklivets aktører til å søke på ordningens midler.

Se stikk.no for komplett oversikt over tildelingene.

Del artikkelen på:
                    |     Mer
Jenny Hval er blant dem som har fått UDs reisestøtte i denne omgang.

Legg til ny kommentar

1 lokal kommentar til denne artikkelen

 

 
 
ENSLAVED
Skrevet 17.09.2010 13:05 av Labrador Erik Gullfiksen

Er vel strengt tatt Enslaved som fikk støtte, ikke Dimmu Borgir vel?

Svar på kommentar


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no