Langt mer enn kvotering

INNLEGG: Ballade valgte å lage en tabloid vinkling i sin sak om Balansekunst, mener arbeidsgruppen bak prosjektet.

Arbeidsgruppen bak Balansekunstprosjektet ønsker i dette innlegget å understreke at innspillet til Kulturdepartementet handler om langt mer enn kvotering.

Det er ikke slik at kvinner ikke vil, men de slipper ikke til. Det er innarbeidede holdninger, strukturer og nettverk som skaper kjønnsubalansen i norsk musikkliv. Dette gjelder på både rekrutteringsnivå og i det profesjonelle feltet.

Det er ulike utfordringer innenfor musikklivet. Som noen har påpekt er det flest kvinner ansatt i orkestrene. Ja, det stemmer at kvinnene spiller, men hvem tar de kunstneriske beslutningene og bestemmer repertoar, og hvem sitt repertoar spilles?

Svaret på begge spørsmål er menn. Vi har tro på at en bedre kjønnsbalanse i musikken vil føre til et rikere musikkliv.


Les også: Tvungen balanse?


Vellykket svensk modell
Balansekunstprosjektet bygger på det svenske Jämställdhetsprosjektet hvor den svenske staten har bevilget åtte millioner over fire år for å jobbe med likestilling i musikklivet.

Gjennom møter, samtaler og dialog med det frie musikklivet; musikere, arrangører og musikkutdanning, har Jämställdhetsprosjektet kartlagt behov og initiert prosjekter. De har gjennomført en rekke vellykkede workshops, konferanser og seminarer på flere nivå for å øke bevisstheten rundt problematikken.

Jämställdhetsprosjektet tildeler også prosjektstøtte med to årlige søknadsfrister. Prosjektet er nå inne i det andre året, og i Statens Musikverks rapport fra våren 2012 kan Jämställdhetsprosjektet vise til en lang rekke konkrete og vellykkede prosjekter. Rapporten konkluderer med at Jämställdhetsprosjektet har lykkes i å øke bevisstheten i alle deler av musikklivet om den skjeve kjønnsfordelingen.

Det er med utgangspunkt i dette svenske prosjektet at vi anser satsningen på Balansekunst som den beste måten å igangsette en satsning på likestilling i det norske musikklivet. Og ikke minst; vi ønsker med prosjektet Balansekunst å sette spørsmålet på dagsorden.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Kvoter inn kvinner der hvor beslutningene tas
I nyhetssaken fredag 21. september valgte Ballade å blåse opp kvotering i sin sak om Balansekunstprosjektet. Det er ikke overraskende, dessverre, at debatten blir unødvendig stigmatisert eller forsøkt flyttet i bås.

Vårt prosjekt handler om det stikk motsatte, og det er skuffende at Ballade ikke klarte å skrive mer nyansert om dette temaet. Først og fremst må vi presisere at innspillet om kvotering ikke gjelder knutepunktinstitusjonene spesielt, og kvotering må sees som ett av flere tiltak for å nå målet om en bedre kjønnsbalanse.

Vi snakker selvfølgelig ikke om kvotering i det kunstneriske programmet. Derimot ønsker vi en 40 % kvinneandel i organisasjoner, institusjoner, styrer og verv på musikkfeltet. Vi har tro på at en høyere andel kvinner i viktige posisjoner vil føre til en økt bevissthet om likestilling mellom kjønnene. Dette vil i sin tur kunne føre til en høyere kvinneandel også i det kunstneriske programmet.


Les Ballades tilsvar: På slakk line


Langsiktig og omfattende
Arbeidsgruppen har skissert en rekke konkrete innspill og det er først og fremst nødvendig å sette i gang langsiktige tiltak på mange ulike nivåer for å utjevne kjønnsubalansen i norsk musikkliv. Vi snakker om rekruttering av barn og unge, tiltak i overgangen fra amatør til profesjonell og en høyere andel kvinner i posisjoner hvor beslutninger blir tatt.

Arbeidsgruppen har levert et innspill til Kulturdepartementet hvor vi ber om ti millioner over en periode på fire år. Her ønsker vi å opprette prosjektet Balansekunst med halvannen stilling.

Balansekunst skal planlegge prosjekter, drive med kunnskapsinnsamling og være i tett dialog med musikklivet. Vi ønsker mentorordning og rekruttering til lederstillinger i musikkbransjen, mer kartlegging og tall på området og vi ønsker kvotering/tiltak fra Kulturdepartementet.


Følg Ballade på Twitter


Hovedsatsninger
Det skal i tillegg tildeles midler som skal gå til prosjekter initiert av aktører i norsk musikkbransje som vil stimulere til en bedre kjønnsbalanse. Balansekunstprosjektet skisserer fire hovedområder:

Rekruttering: Ulike tiltak til rekruttering for å skape en bedre kjønnsbalanse i hele musikklivet. For eksempel tiltak for bredere rekruttering på et tidlig stadium i samarbeid med kulturskolen og korpsforbundet. Opprettelse av en styrebase/kompetansebase på profesjonelt nivå.

Bevisstgjøring: Prosjekter som tar for seg normkritisk tenkning, holdninger, rollemodeller eller synliggjøring av den skjeve kjønnsbalansen i musikklivet. For eksempel kartlegging og bevisstgjøring av holdninger fra kulturskole til høyskole. Kursing av, - og bevisstgjøringstiltak for eksisterende ledere i kulturfeltet. Samarbeide med Den Kulturelle skolesekken/Rikskonsertene for prosjekter med fokus på balanse i musikken.

Kjønnsbalanse: Støtte til prosjekter av, med eller for kvinner i musikklivet. For eksempel stipend/arbeidsstipend til kvinner i etableringsfasen (lå under Innovasjon Norge), og prosjekter som AKKS sommerleir for jenter, INFIcamp, Logickurs for jenter, Låtskriverkurs for damer og Ladyfest.

Konkrete tiltak: Konkrete tiltak som tilrettelegger for bedre vilkår for kvinner som for eksempel å se på NAVs regler for barselpermisjon for kvinner som arbeider frilans, og mulig forenkling av regelverk.

Vi har foreslått at Balansekunst opprettes fra og med 1. januar 2013. Neste års hundreårsjubileum for norske kvinners stemmerett er en naturlig anledning (om enn tiår for sent).


Innlegget er signert av samtlige i arbeidsgruppen bak Balansekunstprosjektet, som er: Camilla Slaattun Brauer, Norsk jazzforum, Tonje Johansson, Norsk jazzforum, Kristin Danielsen, MIC, Karoline Røed Tønnesen, MIC, Katrine Ganer Skaug, Orkester Norden, Agnes Kroepelien, Ny Musikk, Hilde Hammer, AKKS Norge, Elin Aamodt, GramArt, Renée Rasmussen, MFO og Lisa Dillan, Norges Musikkhøgskole.

MIC Norsk musikkinformasjon er utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Legg til ny kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til


Nyheter fra NBs notearkiv


For å bevare historiske data er MIC-sidene er inntil videre administrert av Aslak Oppebøen
aslak@musicnorway.no